Handelingen

Maartensdijk, Nachtegaallaan 40 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Bilt
Plaats: Maartensdijk
Adres: Nachtegaallaan 40
Postcode: 3738EB
Sonneveld-index: 04164
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Knoop, H.A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante moderne kerk met toren..

Het gebied waarin Maartensdijk ligt werd in het begin van de 8e eeuw door het Frankisch staatsgezag aan Willebrord, de eerste bisschop van Utrecht, gegeven. Het maakte deel uit van een uitgestrekt veenlandschap. Door de bisschoppen werden, om het gebied productief te maken, stukken grond in leen gegeven aan leenmannen om het te ontginnen. Tot deze leenmannen behoorden niet alleen burgers, maar ook geestelijke instellingen zoals het Utrechtse kapittel St. Maarten (Het Domkapittel).

Vóór 1555 werd er een z.g. "capella parochialis" gebouwd, die in 1555 werd verheven tot parochiekerk. Men kan dus zeggen dat onze gemeente reeds lang een eigen parochiekerk heeft gehad. Tijdens de reformatie, omstreeks 1593, ging het grootste deel van de bevolking over op het protestantisme. In 1846 was het aantal Hervormden 1200 en waren er ongeveer 300 Katholieken (voornamelijk in het zuidelijk deel van de gemeente).

Na de tweede wereldoorlog gingen de katholieke kinderen uit deze regio naar school in de Deken Roesstraat in Utrecht. Om 7 uur of op zijn laatst om 8.15 uur namen ze de trein vanuit Maartensdijk en stapten uit bij de destijds bestaande halte Biltstraat. Ze kwamen dan natuurlijk te laat in de schoolmis. De toenmalige pastoor liet ze niet meer in de kerk, die laatkomers van buiten de stad. Zo zijn er legio voorbeelden, waarom er binnen de Roomse gemeenschap behoefte was aan een eigen kerkgebouw in Maartensdijk.

1966 - Een eigen kerk

In 1961 vroeg Mgr. van Straelen, na zijn pensionering als leger-aalmoezenier aan kardinaal Alfrink of hij niet iets voor hem had. Hem werd toen gevraagd of hij er iets voor voelde om bouwpastoor te worden. Na zijn toezegging kreeg hij de keuze uit 3 bouwplaatsen. Omdat zijn woonplaats De Bilt was, koos hij voor Maartensdijk. Binnen enkele jaren, maar alleen na eindeloos overleg, kwam de kerk tot stand. Het gebouw heeft de vorm van een vijfhoek, en door de opstelling van de 350 zitplaatsen heeft men, van welk punt uit ook, een sterke betrokkenheid op het centrum. De kerk werd op 11 november 1966, het feest van Sint Maarten, ingewijd.

1995 - Een "echte" parochie

Ofschoon de kerk de 12 apostelkruisjes draagt, is het gebouw nooit geconsacreerd, doch slechts ingezegend. Blijkbaar bleef er, ondanks de vasthoudendheid van het stichtingsbestuur, toch onzekerheid over de levensvatbaarheid van de parochiegemeenschap. Ook de relikwie-ruimte in het altaar bleef leeg en onafgesloten.

Op Sint Maarten, 11 november 1995 is het altaar door Mgr de Kok geconsacreerd, en is de Rooms-katholieke Parochie van Sint Maarten te Maartensdijk formeel opgericht. Om de parochiegemeenschap de status van een eigen parochie te geven, moest de instemming gevraagd worden van acht omringende parochies, van Loosdrecht en Maarssen tot Utrecht en De Bilt.

2001 - Een nieuw parochiecentrum De Mantel

Bij de bouw van de kerk in 1967 is niet meteen ruimte geschapen voor diverse parochieactiviteiten. Onder het dak van de kerk zelf, achter het altaar, werd alleen een sacristie ingericht. Hier speelden zich sindsdien echter steeds meer activiteiten af: katechese, vergaderingen, werkgroepen - en zelfs enkele "buitenkerkelijke groeperingen" - maken er gebruik van. Geen wonder dat de behoefte aan goede en goed uitgeruste ruimten steeds groter werd.

Aansluitend aan de rechterzijde van de vijfhoek van de kerk is daarom in 2001 een (in tweeën te delen) zaal gecreëerd, met keuken, hal, kopieerruimte, archief en bestuurskamer. (Totaal 175 m2). Er is daarmee voorzien in ruimten voor ontmoeting en vergadering, voor katechese en werkgroepen, voor crèche en kinder-opvang, parochie-avonden etc. er zijn goede toiletvoorzieningen en een eigen plek voor de ruime katechetisch-liturgische bibliotheek. Bovendien werd er een pastorie (145 m2) gebouwd links achter de kerk.

2011 - H.H. Martha en Mariaparochie

In 2010 zette het Aartsbisdom Utrecht een grote reorganisatie in gang. De dekenaten werden opgeheven, Vicariaten werden ingesteld, en de meer dan 200 parochies werden samengevoegd tot 47 nieuwe parochies. Voor de Sint Maartenskerk betekent dit dat zij voortaan behoort tot de parochie H.H. Martha en Maria, die formeel gevestigd is in Soest. Een overkoepelend kerkbestuur is gevormd, en een team van 6 pastores gaat proberen om de pastorale zorg voor de lokale gemeenschappen te waarborgen.

  • Bron: parochienet.nl/stmaarten

Afbeeldingen

  • Op zoek naar afbeeldingen interieur..