Handelingen

Maastricht, Onze Lieve Vrouweplein 9 - Basiliek Onze Lieve Vrouw

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Onze Lieve Vrouwe Basiliek
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Maastricht
Plaats: Maastricht
Adres: Onze Lieve Vrouweplein 9
Postcode: 6211HD
Sonneveld-index: 13141
Jaar ingebruikname: 11e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 27454


Geschiedenis

Najaar 2005 is de Schatkamer van de OLV-basiliek ingrijpend ge¬restaureerd. De Schatkamer is weer open, met uitzondering van de feestdagen, dagelijks tus¬sen 11.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Elders in een kruisgang is ruimte voor de verering van Maria Sterre der Zee.

Monumentomschrijving Rijksdienst

O.L. VROUWEKERK, voormalige kapittelkerk thans parochiekerk. Westbouw, X, verhoogd XIId. Driebeukig schip XII, overwelfd XVIII. Dwarspand, grotendeels XII, overwelfd XV. Koor met omgang en galerij XIId, met opmerkelijke romaanse kapitelen. Onder koor een kruising en krocht. Portaal ten noorden van de westbouw XIIIa, verbouwd XV. Daarachter kapel van O.L. Vrouwe Sterre der Zee, XV. Kloostergang met rijk traceerwerk, XVI A. Vroegere kapittelzaal tegen de noordelijke dwarsarm, thans sacristie. Ten oosten daarvan de St. Annakapel, XIII. Vier romaanse reliefs zijn naderhand ingemetseld in de wanden van het noordportaal. In de zuidbeuk een mensa op een romaans zuiltje met gebeeldhouwd kapiteel en basement. Laatgotisch koperen doopvont. Hoogaltaar en biechtstoelen, XVIII B. Lodewijk XIV-preekstoel uit 1721. Communiebank, XVIII A. Klokkenstoel met gelui bestaande uit twee klokken van F.A. Gaulard, 1841/42, diam. resp. 126 cm en 78 cm.

Orgels

hoofdorgel

Van oorsprong drieklaviers orgel met vrij Pedaal, in 1652 gemaakt door A. Séverin. In de 19de eeuw ingrijpend verbouwd door J. Binvignat, Merklin en Schütze en Pereboom en Leyser. In 1984 werd door Flentrop een nieuwe kas voor het Rugwerk gemaakt.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door firma Flentrop in 1996.

2014

In maart 2014 werd het historische orgel uit de hal van het stadhuis in Maastricht overgeplaatst naar de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ in diezelfde stad. Zondag 22 juni wordt het daar als koororgel in gebruik genomen. Het instrument, dat wordt toegeschreven aan Heinrich Müseler of in verfranste vorm ‘Henri Muselair’, werd na restauratie en diverse omzwervingen in 1980 in de hal van het stadhuis in Maastricht geplaatst. Op die locatie werd het orgel slechts heel beperkt gebruikt en daarom ontstond het idee voor herbestemming als koororgel in de O.L.Vrouwbasiliek. Bij de overplaatsing is het binnenwerk schoongemaakt en werd de intonatie gecontroleerd en aangepast op de nieuwe locatie. Daarnaast werden een nieuw orgelbankje en registeropschriften aangebracht. De werkzaamheden aan het orgel werden uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw Heythuysen. Remy Syrier begeleide het project in samenwerking met Rudi van Straten namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. (Bron:Orgelnieuw)

In de media

Uit De Erfgoedstem d.d. 24 april 2013

Subsidie voor restauratie torens OLV-basiliek
De provincie bedraagt bijna 5 ton bij aan de restauratie van twee torens van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. De Barbaratoren en de Joseftoren aan de Maaszijde verkeren in een slechte bouwkundige staat, met name als gevolg van weersinvloeden. Beide torens zijn onderdeel van de aanpassingen aan de kerk gedaan door architect Pierre Cuypers, tussen 1887 en 1917. De restauratie gaat binnen een half jaar van start en zal eind 2014 zijn afgerond. Jaren geleden werd ook al de westelijke torens van de kerk gerestaureerd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Glas-in-Loodramen