Handelingen

Maurik, Kerkplein 1 - St Maarten

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Maartenskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Maurik
Provincie: Gelderland
Gemeente: Buren
Plaats: Maurik
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 4021BH
Inventarisatienummer: 11828
Jaar ingebruikname: 15de eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 28298


Geschiedenis

In het koor en op de pijlers van het schip bevinden zich schilderingen (secco's) uit de tweede helft van de 15e eeuw. In januari 2012 startte de materiële voorbereiding van de restauratie van de secco’s later in dat jaar.

Sint Maartenskerk vanuit het zuiden. Foto: A. Roks 2006

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde KERK. Laat-gotische dorpskerk, bestaande uit een pseudo-basilicaal schip op pijlers, overdekt door houten tongewelven en een rijziger koor met kruisribgewelven. Overwelfd portaal tegen de zuiderzijbeuk. het schip heeft typerende korfboogvensters. Het hoge koor heeft grote spitsboogvensters met een sobere gaffeltracering.

Toren der Herv. Kerk. Bakstenen bouwwerk, waarvan de onderste vier geledingen 14de eeuws. Klokkenverdieping met drie slanke spitsboognissen in ieder gevelvlak, eerste helft 16de eeuw. De toren wordt bedekt met een hoge ingesnoerde naaldspits.

Tot de inventaris behoren: een preekstoel, eerste kwart 17de eeuw, op de voet van een gotisch doopvont; 17de eeuwse lezenaar aan de preekstoel; voorlezersgestoelte met lezenaar en twee kaarsenhouders, 17de eeuw; eikehouten banken met toogpanelen en cartouches, 1692; drie koperen wandarmen, eerste kwart 17de eeuw; een wijzerplaat boven het orgel, 1816 en een zestal grafzerken 16de-17de eeuw. Eenklaviers orgel, in 1867 gemaakt door P. van Oeckelen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur