Handelingen

Montfoort, Hoogstraat 82 - H. Johannes de Doper (1863 - 1925)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H. Johannes de Doper
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Montfoort
Plaats: Montfoort
Adres: Hoogstraat 82
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1863
Architect: Herman Jan van den Brink
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een vroege neogotische kerk.

Rond 1283 wordt er al gesproken over een kerk in Montfoort. Dat was een eenbeukige kerk die gewijd was aan Johannes de Doper. Op 5 december 1400 verhief paus Bonifatius IX de kerk tot kapittelkerk op verzoek van Burggraaf Hendrik III. Eerst in 1648 verkocht de Burggraaf Van Merode zijn rechten aan de Staten van Utrecht, waardoor de kerk van Montfoort overging naar de reformatie en de katholieken hun diensten hielden in de zeven schuilkerken die Montfoort rijk was. De bevolking van Montfoort is voor ± 70% rooms katholiek.

In 1855 heeft Mgr. J. Zwijsen de grenzen vastgesteld van de huidige geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper. Pastoor J. Westerveld heeft het initiatief genomen om een nieuwe kerk te bouwen op de huidige plek. De grond werd aangekocht in 1857 en met de bouw is in 1861 begonnen. Mgr. Schaepman heeft deze nieuwe kerk in 1863 ingewijd. In 1919 werd Pastoor Spaan benoemd te Montfoort en deze pastoor heeft tot aan zijn dood in 1958 in Montfoort gestaan. De kerk uit 1863 bleek in de jaren 1920 te klein te zijn voor het aantal gelovigen, en daarnaast waren achterstallige onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Pastoor Spaan heeft in die jaren gesprekken gevoerd met ds. Timmer van de Grote of St. Janskerk om de oude kerk terug te kopen, omdat de Hervormden hun kerk maar gedeeltelijk gebruikten. Deze onderhandelingen liepen toen op niets uit, waarna besloten werd de oude R.K. kerk af te breken en een nieuwe kerk te bouwen op dezelfde plaats.

  • In Enschede stond net zo'n kerk, ook van H.J. van den Brink.

Externe links

Afbeeldingen