Handelingen

Niawier, Bornensisstrjitte 7 - Gereformeerde Kerk (1888 - 2010)

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 1 jul 2022 om 11:16 (diversen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Niawier
Adres: Bornensisstrjitte 7
Postcode: 9138TA
Inventarisatienummer: 09363
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: woning 2010
Monument status: na te gaan


Geschiedenis

Mooie neogotische zaalkerk zonder toren.

De Gereformeerde Kerk van Niawier had van 1888 - 1952 een samenwerkingsverband met de Gereformeerde Kerk van Metslawier betreffende erediensten en een gezamenlijke predikant.

In 2010 is het gebouw aan de eredienst onttrokken en verkocht, waarna het een woonbestemming kreeg.

Orgel

Het orgel is in 1912 gebouwd door de firma M. Vermeulen (Woerden) met gebruikmaking van oudere materialen. Het orgel is inmiddels verwijderd uit de voormalige kerk.

Dispositie
  • Manuaal: Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 3-4 sterk.
  • Pedaal (aangehangen): Bourdon 16' (transm.).

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 27 april 2010.

De hervormde gemeente van Metslawier-Nijawier en de gereformeerde kerken te Metslawier en te Nijawier zijn zondag gefuseerd tot protestantse gemeente Metslawier-Niawier. De ondertekening van de fusieakte vond plaats in de gereformeerde kerk van Metslawier.

De samenwerking tussen de kerken in Noord-Friesland kreeg in 1999 gestalte door het vormen van een federatieve gemeente.

Momenteel telt de gefuseerde gemeente ongeveer 800 leden. Ds. H. Veltman is daarvan predikant. De gemeente telt vier kerkgebouwen: twee in elk dorp. Bij toerbeurt wordt er in die gebouwen gekerkt.

Uit Friesch Dagblad d.d. 31-10-2010

Kerkgebouw De Moeting in Niawier sluit haar deuren

Niawier - In kerkgebouw De Moeting in Niawier is gisteren voor het laatst een eredienst gehouden door de Protestantse Gemeente te Metslawier-Niawier. De gemeente stoot het kerkgebouw af omdat het onderhoud van vier kerkgebouwen financieel niet op te brengen is, aldus Tiny Weidenaar van de gemeente. In april vorig jaar zijn de hervormde en gereformeerde kerken van Metslawier en Niawier gefuseerd. Al sinds 1999 vormden de Hervormde Gemeente van Metslawier-Niawier, de Gereformeerde Kerk van Metslawier en de Gereformeerde Kerk van Niawier een federatie. De kerkelijke gemeenschap telt een kleine achthonderd leden. Sinds juli, toen ds. Harm Veltman met emeritaat ging, heeft de gemeente geen predikant. De dienst werd geleid door pastor Joop Visser uit Stiens. Voor de dienst werden foto’s getoond van de predikanten die in de loop van de jaren verbonden zijn geweest aan de kerk en foto’s van blijde gebeurtenissen die in de kerk hebben plaats gevonden. Oude en nieuwe liederen werden gezongen. Vissers meditatie ging over het Bijbelboek Fillippenzen 4:1-9, waar staat: ‘Verblijdt u in de Here ten allen tijde’. De dienst stond niet alleen in het teken van de sluiting van het gebouw. Want zoals Visser zei, als God een deur sluit, opent Hij een venster. Aan het einde werden de kanselbijbel, de paaskaars en het doopvont uit de kerk gedragen. Het sluiten van de voormalige gereformeerde kerk betekent niet het einde van erediensten in Niawier. ,,Eens per twee weken zal een kerkdienst worden gehouden in het vernieuwde dorpshuis Nij Sion.” De gereformeerde kerk is verkocht en krijgt een woonbestemming.

Afbeeldingen

Exterieur