Handelingen

Noordwijk, Schoolstraat 2 - Voortgezette Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Trefpunt
Genootschap: Voortgezette Gereformeerde Kerk in Ned.
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Noordwijk
Plaats: Noordwijk
Adres: Schoolstraat 2
Postcode: 2211EB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2005
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Modern gebouw zonder toren.

Zondag 22 oktober 2006 is de Voortgezette Gereformeerde kerk (VGK) van Noordwijk officieel geïnstitueerd. De kerk telt 20 tot 30 kerkgangers. Al vanaf 6 november 2005 al belegt men kerkdiensten in dienstencentrum Het Trefpunt aan de Schoolstraat 2 in Noordwijk aan Zee.

  • 2020 - De voortgezette gereformeerde kerk in Nederland (vgkN) in Noordwijk wordt eind dit jaar opgeheven.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 16 augustus 2005.

Bij voldoende animo zal een aantal leden van de gereformeerde kerk in Noordwijk zich voegen bij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit meldt een aantal gemeenteleden in een persbericht. Voorlopig noemen ze zich ”voortgezette gereformeerde kerk in Nederland te Noordwijk”, oftewel VGKN-Noordwijk.

De gereformeerde kerk en de hervormde gemeente in Noordwijk hebben in het kader van de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland besloten te fuseren. Deze fusie zal in het jaar 2006 plaatsvinden. „Het team van leden die graag de schouders willen zetten onder de doorstart, had reeds in het verleden kenbaar gemaakt dat zij het niet eens waren met de gang van zaken”, aldus het persbericht.

Tijdens een eerste informatieavond voor gemeenteleden, gisteren, heeft ds. K. J. Bijleveld uit Garderen, preses van de landelijke synode van de VGKN, een presentatie gegeven over de Voortgezette Gereformeerde Kerken.

Als de voortgezette gereformeerde kerk in Noordwijk definitief een feit is, telt het kerkverband van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland zes gemeenten. Op dit moment hebben de vijf gemeenten die samen het kerkverband vormen ruim 2800 leden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 30 augustus 2005.

Een aantal leden van de gereformeerde kerk in Noordwijk heeft definitief besloten eigen kerkdiensten te gaan beleggen in Noordwijk en zich aan te sluiten bij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN). „Het besluit is genomen op basis van twee informatieavonden”, aldus een persbericht. „Tijdens deze avonden bleek er voldoende draagvlak aanwezig te zijn. Niet alleen oude, maar ook jonge mensen hebben zich aangemeld, die zich willen inzetten om de kerk nieuw leven in te blazen.” Er is een comité gevormd dat van plan is spoedig eigen kerkdiensten te gaan beleggen. Over een locatie wordt nog gesproken, ook met de gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 10 oktober 2006.

De voortgezette gereformeerde kerk in Noordwijk wordt zondag tijdens een kerkdienst officieel opgericht. De voorzitter van de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum-Kortehemmen, hoopt in deze dienst voor te gaan en tevens de ambtsdragers te bevestigen. De akte van instituering zal dan getekend kunnen worden en de kerk zal vervolgens geregistreerd worden bij de burgerlijke overheid, de gemeente Noordwijk.

Sinds 6 november 2005 beleggen enkele initiatiefnemers kerkdiensten in Het Trefpunt aan de Schoolstraat 2 in Noordwijk aan Zee. De instituering raakte in een stroomversnelling nadat een student aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle in het kader van zijn studie gemeenteopbouw in Noordwijk onderzoek verrichtte en de voor de instituering noodzakelijke structuur in de gemeente heeft aangebracht. Op een gemeenteavond op 12 september is een voorlopig bestuur gekozen en heeft men besloten tot instituering over te gaan.

Inmiddels komen wekelijks tussen de twintig en de dertig mensen samen tijdens de erediensten.

Externe link

Afbeeldingen

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.