Handelingen

Odoorn, Valtherweg 1 - Margarethakerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 18 jul 2013 om 11:43 (Geschiedenis)


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Hervormd
Gemeente : Borger-Odoorn
Plaats : Odoorn
Adres : Valtherweg 1
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1898
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Margaretha
Architect : Ernst Jr, W. van
Monument-status: Rijksmonument 31221
Inventarisatienummer: 14143

Geschiedenis

Koor 13e eeuw De oude Margarethakerk stamt uit de 12e eeuw. Van die oude - aan de heilige Margaretha gewijde - kerk resteert alleen nog het koor, nu in gebruik als consistoriekamer. Het koor van de kerk is opgetrokken met materiaal dat slechts zelden bij een Nederlandse kerk wordt aangetroffen, namelijk granieten zwerfstenen. Tot ongeveer 3.75 meter hoogte bestaat de muur uit deze gespleten en behakte stenen, daarboven uit baksteen.

In 1856 werd de kerk, omdat zij te klein was geworden, afgebroken. De kosten van de nieuwe kerk werden geraamd op f 13.544,—,. Op 4 mei 1856 werd de laatste kerkdienst in de oude kerk gehouden. De kerkdiensten die tijdens de bouw van de nieuwe kerk gewoon doorgang vonden, werden gehouden in de openbare lagere school. ‘s Morgens voor de bewoners van Odoorn en ‘s middags voor de bewoners van Valthe en Exloo. Van de oude kerk werd een tekening gemaakt. zodat de beeltenis bewaard bleef. Van de opbrengst van de verkochte pentekeningen werd een uurwerk in de nieuwe kerk ingebouwd. Tijdens de bouw van de “nieuwe” kerk verongelukte een van de arbeiders, na een val van 40 voet ( plm. 12 mtr). Op 3 mei 1857 werd de nieuwe kerk ingewijd, maar door een brand op 25 november 1897 weer geheel verwoest. Op 28 augustus 1899 werd de nieuwe kerk, die op de oude muurresten en fundamenten was herbouwd, ingewijd. Op het dak liggen zeer bijzondere en zeldzame dakpannen; de zogenaamde Lucas IJsbrand pannen die in Makkum werden gebakken. Deze dakpannen staan als 'stormvast' bekend. (Bron:Odoorn.net)

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk. Zaalkerk met rondboogvensters en geveltoren met achtkantige lantaarn uit 1856-1857 naar ontwerp van W. van Ernst. De kerk is gebouwd tegen het voormalige, smalle rechthoekige koor van een rond 1200 gebouwde kerk, dat thans dienst doet als consistoriekamer. Dit koor is bekleed met of opgetrokken van behakte granieten zwerfstenen. In november 1897 door brand beschadigd en daarna hersteld. Inventaris: smeedijzeren doopbekkenhouder XVIIc, kansel uit 1898. Aan het orgel koperen kaarsenhouders in slangenvorm. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1899 gemaakt door Gebr. Van Oeckelen. In het oude koor gietijzeren kaarsenkroontje uit plm 1830. Mechanisch torenuurwerk Van Bergen, Heiligerlee, 1897.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 30 November 1897.

Te Odoorn (Dr.) zijn Vrijdagavond vier boerenbehuizingen, waaronder het logement-Kuipers, en de kerk met toren geheel afgebrand. De brand schijnt ontstaan te zijn in een schuur naast het logement-Kuipers. Met de kerk en het logement liggen tegen den grond de boerenbehuizingen van Marissen, Schutrup en de wed. Reinders.

De brand nam zeer snel in omvang toe; te elf uur 's avonds was het gevaar voor andere perceelen geweken. De telephonische gemeenschap met Emmen was verbroken, daar een telephoonpaal verbrandde. Op verschillende plaatsen in de buurt werd de vuurgloed waargenomen.

Uit Het Nieuws van den Dag, 9 Juni 1899.

De Herv. gemeente te Odoorn heeft op plechtige wijze in gebruik genomen het orgel in de herbouwde kerk, haar door den Heer J. Hadders, te Valthe, geschonken. Het werd bij deze gelegenheid bespeeld door den Heer M.H. van 't Kruijs, uit Groningen. Het orgel in de afgebrande kerk was indertijd geschonken door den Heer H. Zegering, te Exloo. Het nieuwe orgel is uit de fabriek der firma Oekelens (sic), te Haren, bij Groningen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur