Handelingen

Oegstgeest, Mauritslaan 12 - Regenboogkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Regenboogkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Oegstgeest
Plaats: Oegstgeest
Adres: Mauritslaan 12
Postcode: 2341EM
Inventarisatienummer: 02798
Jaar ingebruikname: 1934
Architect: Kraan, A.T., Oegstgeest
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde kerk. Karakteristieke kruiskerk met hoge dakruiter.

In 1996 Samen op Weg met de Nederlands Hervormde kerk. Na de vorming van de Protestantse gemeente is besloten dat het Ned. Hervormde Groene Kerkje en de Gereformeerde Regenboogkerk in gebruik zullen blijven. De Regenboogkerk aan de Mauritslaan is verbouwd en aangepast. Op 7 januari 2007 is daar de eerste dienst weer gehouden.

Vanaf 1 maart 2018 is deze kerk ook in gebruik bij de Zevende-Dags Adventisten, afdeling Leiden.

Orgel

Het orgel is in 1939 als opus 140 gebouwd door de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar). Adviseur namens de Vereeniging van Organisten bij de Gereformeerde Kerken is Mr. A. Bouman (Rotterdam), die, samen met W.A. Houtman (Schiedam) op 29 november 1939 de eerste bespeling geeft. Citaat uit het programma van de ingebruikneming:

"Het nieuwe orgel in de Gereformeerde Kerk te Oegstgeest vereenigt in zich de beste tradities van den orgelbouw aller tijden en de resultaten der moderne techniek. Het is nl. gebouwd volgens het meer dan vier eeuwen beproefde en verbeterde sleepladen-systeem, en bevat weer verscheidene registers (als Nachthoorn, Baarpijp, Koppelfluit, Scherp, Zwegel) die, in den laatsten tijd verwaarloosd, toch van beteekenis zijn voor de begeleiding van den gemeentezang en voor concertspel. Ook de maten van de pijpen, de zgn. mensuren, zijn volgens principes uit den bloeitijd van den Nederlandschen orgelbouw door de adviseurs speciaal in verband met de eischen van eeredienst en kerkgebouw vastgesteld. Aan den anderen kant heeft men voor de bespeling van het orgel gebruik gemaakt van de electrische overbrenging van de windlade naar den toets. De speeltafel is op de galerij geplaatst, teneinde den organist beter contact met de gemeente te verzekeren en op de orgelruimte te winnen".

In 1958 restaureert de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn) het instrument en wijzigt de dispositie. In 2007 restaureert de firma Pels & Van Leeuwen (’s-Hertogenbosch) het orgel nogmaals en reconstrueert daarbij de oorspronkelijke dispositie.

Dispositie
  • Manuaal 1: Quintadeen 16' - Prestant 8' - Roerfluit 8' - Dolce 8' (2007) - Octaaf 4' - Nachthoorn 4' - Superoctaaf 2' - Mixtuur 2' 2-5 sterk - Trompet 8'.
  • Manuaal 2, in zwelkast: Baarpijp 8' - Zingend Gedekt 8' - Salicionaal 8' - Prestant 4' - Fluit 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Larigot 1⅓' bas-Terts 1 3/5' discant - Scherp 1' 5 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Zacht Gedekt 32' (unit) - Subbas 16' - Echobas 16' (transm.) - Octaafbas 8' - Bourdon 8' (unit) - Koraalbas 4' (unit) - Zwegel 2' - Bazuin 16' - Trombone 8' (unit).
  • Koppelingen: P + I - P + II - I + II - II + I - I + II 16'.
  • Speelhulpen: 2 vrije combinaties - automatisch piano-pedaal - Generaal-crescendo.

Elektrische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. Oorspronkelijke winddruk: 60 mm. WK.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur