Handelingen

Oerle, Oude Kerkstraat 5 - Johannes de Doper

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Veldhoven
Plaats : Oerle
Adres : Oude Kerkstraat 5
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1877
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Johannes de Doper
Architect : Aalst, W.Th. van
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 07982
Geschiedenis

Op plaats oude. Tot 1912, Koepelkerk.


R.K. KERK St. Johannes de Doper. Driebeukige kruisbasiliek, gebouwd in 1911 in een neogotische stijl naar ontwerp van architect W. van Aalst. Het pand ligt in de kern van het kerkdorp Oerle.

Omschrijving

De kerk is uitgevoerd in baksteen, voorzien van speklagen in een afwijkende kleur baksteen en een tandlijst. Het middenschip heeft een zadeldak, de beide zijschepen zijn uitgevoerd onder lessenaarsdaken. De dwarsschepen en het koor zijn driezijdig gesloten en hebben schilddaken met pirons. Alle daken zijn gedekt met leien. De viering wordt bekroond door een achtkantige toren met klok en spits.

De gevels worden geleed door steunberen waartussen zich spitsboogramen, gevuld met glas-in-lood bevinden.

Aan de voorzijde van de kerk bevindt zich een vierkante naar boven toe smaller wordende toren. De toren is opgebouwd uit vier geledingen en wordt bekroond door een achtkantige spits. Boven de ingang, een dubbele houten deur met smeedijzeren beslag, bevindt zich een natuurstenen latei en spitsboog-bovenlicht, gevuld met glas-in-lood. Daarboven zijn spitsboogvormige blindnissen en galmgaten aangebracht. Daar weer boven is een wijzerplaat geplaatst. Om de spits is een opengewerkte bakstenen balustrade aanwezig, op de hoeken onderbroken door kleine torentjes.

Aan de voorzijde is aan weerszijden van de toren een vijfkantige kapel gebouwd. Het tentdak van deze uitbouwen wordt bekroond door een piron.

Achter zijn aan beide zijden van het koor dwarsgeplaatste aanbouwen onder zadeldak aanwezig. Om de topgevels is een klimmend getrapt fries, uitlopend in lisenen, zichtbaar. Aan de voorzijde is aan weerszijden van de toren een vijfkantige kapel gebouwd. Het tentdak van deze uitbouwen wordt bekroond door een piron. Achter zijn aan beide zijden van het koor dwarsgeplaatste aanbouwen onder zadeldak aanwezig. Om de topgevels is een klimmend getrapt fries, uitlopend in lisenen, zichtbaar.

In het dakvlak zijn enkele kleine dakkapelletjes aangebracht.

Het middenschip wordt overwelfd door bakstenen stergewelven, in de zijbeuken zijn kruisribgewelven aangebracht. De gewelven steunen op bakstenen pijlers op een gepleisterd basement met kapitelen, gedekoreerd met loofwerk. In de viering zijn de pijlers van kolonnetten voorzien. De doorgangen van middenschip naar zijbeuken zijn van spitsbogen in schoonmetselwerk voorzien. De wanden zijn gepleisterd. Van de inventaris zijn neogotische fragmenten van hoogaltaar vervaardigd door Goossens naar een tekening van architect Heezemans, preekstoel en communiebank vermeldenswaard, benevens een 18e eeuwse koperen doopvont, negen neogotische houten heiligenbeelden, deels van H. van der Geld en een houten staakmadonna.

De kruisweg van F.J. Kops dateert uit de jaren 1902-04.

In het koor bevinden zich ramen gemaakt door J. Menke in 1911 en 1920.

Waardering

De kerk is van architectuurhistorisch belang vanwege de gebruikte stijl en plaats die het gebouw inneemt in het oeuvre van de architect. Als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling heeft het gebouw cultuurhistorische waarde.Monumentomschrijving; CultuurHistorische Waardekaart, --Monumentenhuis Brabant 20 okt 2008 14:01 (UTC)

Bouwperiode: 1911

Bouwstijl: Neo-Gotiek

Gevels en Materialen: Baksteen met speklagen.

Vensters en Deuren: IJzeren ramen.

Bijgebouwen: Toren viergeledigen met ingang. Hoge spits en 4 kleine hoektorentjes en balustrade.

Driebeukige kruisbaseliek in neogotisch stijl met toren en dakruiter op de viering. Metselwerk in baksteen met speklagen. Veelhoekige sluiting van de transeptarmen. Ijzeren ramen. Is de door W. van Aalst gebouwde opvolgster van een tweetal oudere kerken op dezelfde plaats. Naast de kerk Beeld H. Hart op bakstenen voetstuk, J. Custers, 1921; op kerkhof kruisbeeld met corpus en ondermeer enige pastoorsgraven.