Handelingen

Oijen, Oijense Bovendijk 39 - Ned. Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Ned. Hervormde kerk
Gemeente : Lith
Plaats : Oijen
Adres : Oijense Bovendijk 39
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1810
Huidige bestemming : woning
Naam kerk : kerk met kerkhof H Servatius
Architect :
Monument-status : Rijksmonument

Geschiedenis

Buiten gebruik 1994, nu woning.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Eenvoudig, driezijdig gesloten bakstenen zaalkerkje uit 1810, gelegen aan de voet van de dijk, met aan de zuid- en zuidwestzijde een verhoogd aangelegd kerkhof. Het kerkje is aan de dijkzijde begrensd door een smeedijzeren hekwerk op bakstenen muur met ezelsrug, terwijl aan de zijde van het kerkhof eenzelfde afscheiding is aangebracht. De voorgevel heeft een gecementeerde plint en een centraal geplaatste ingangspartij met houten omlijsting en entablement. Hierboven is een grijze, natuurstenen gedenksteen met inscriptie ingemetseld ("OP DEN 6 APRIL 1810 IS DOOR IONKVROUWE ACG VERMEULEN DEN EERSTE STEEN GELEGD"). Links en rechts van deze steen is een spitsboogvenster met ijzeren traceringen aangebracht. In de ingezwenkte geveltop met natuurstenen dekplaten en schouderstukken bevindt zich een venster in de vorm van een halve maan. Op de nok van het zadeldak is aan de westzijde een zeshoekig, open klokketorentje op dito onderbouw met afsluitende geprofileerde lijst geplaatst; het leien spitsje (maasdekking) wordt door een smeedijzeren kruis met haan bekroond. Het kerkje heeft een omlopende houten gootlijst en is slechts drie traveeen diep. De drie muurvelden van de noord- en zuidkant hebben tussen de lisenen elk een spitsboogvenster met ijzeren traceringen. De sluitingsmuur aan de driezijdige oostzijde is blind, de twee aangrenzende muurvelden hebben een identiek spitsboogvenster. Aan noord-, zuid- en oostzijde is de gecementeerde lage plint van de westzijde tot meer dan manshoog opgetrokken. Het zadeldak is gedekt met grijze, oud-Hollandse pannen; in het midden is aan de noord- en zuidzijde een kleine dakkapel met grijze leitjes geplaatst die aan de voorkant is uitgevoerd met lamellen.

In de door een tongewelf overwelfde kerkruimte is in het westen een neo-klassieke orgeltribune opgesteld met links en rechts van de doorgang pilasters, terwijl half afgesneden pilasters de tribune aan de zijkanten afsluiten. Tegen de zuidoostelijke sluitingsmuur staat een 17e-eeuwse, zeskante eiken preekstoelkuip met koperen lezenaar en getordeerde halfzuilen die zijn voorzien van ionische kapitelen; inwendig bestaat de kuip uit secundair gebruikt materiaal, klankbord en rugstuk ontbreken. Aan de noordoostelijke sluitingsmuur is een koperen doopbekken bevestigd.

Het kerkje bezit monumentale waarde op basis van de ouderdom die, in samenhang met de kenmerkende, bescheiden afmetingen en eenvoudige uitvoering, als belangwekkende cultuurhistorische karakteristieken van kerkebouw op het platteland worden beschouwd. De gave uit- en inwendige staat van het kerkje en de nog aanwezige interieurstukken verhogen deze cultuurhistorische waarde in aanzienlijke mate.

MIP omschrijving (MIP nummer: MK064-000206)

Bouwperiode

Van: 1810 tot: 1810

Gevels en materialen

Handvorm baksteen. Bepleisterde plint. Ingezwenkte geveltop.

Vensters en deuren

Klassiek omlijste ingangsportaal. Spitsboogramen met ijzeren kozijnen.

Dak en bedekking

Zadeldak. Hollandse pannen. Dakkapellen. Dakruiter met klok. Leidekking.

Bijgebouwen

Smeedijzeren hekwerk.

Interieur

Neo-klassieke orgeltribune.

Groen

Beuk, esdoorn.

Bijzonderheden

Opschrift. "Op den 6 april 1810 is door jonkgvrouwe A.C.G. Vermeulen den eerste steen gelegd". Zaalkerk. Driezijdig gesloten koor. Drie traveeën. Zie ook: MK064-000207.