Handelingen

Oirschot, Vrijthof 3 - Boterkerkje

Uit Reliwiki

Versie door Gbennink (Overleg | bijdragen) op 18 aug 2015 om 13:12 (Afbeeldingen)


Algemene gegevens
Naam kerk: Boterkerkje
Genootschap: PKN Ned Hervormd
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oirschot
Plaats: Oirschot
Adres: Vrijthof 1
Postcode: 5688AE
Inventarisatienummer: 07983
Jaar ingebruikname: 12 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31337

Geschiedenis

Deze kerk is gebouwd in het begin van de 12e eeuw op de plaats waar een voorganger heeft gestaan waarvan de ouderdom mogelijk teruggaat tot de 5e eeuw, maar daaromtrent zijn geen geschreven documenten voorhanden. De fundamenten van het kerkje zijn uit de 8e eeuw. Het was een kapittelkerk waaraan elf kanunniken verbonden waren. Toen de kerk te klein werd, bouwde men in 1268 op een naburige plaats een nieuwe kerk, die na een brand werd vervangen door de huidige Sint-Petruskerk. Toen in 1623 een dorpsbrand uitbrak, die vele huizen die in de buurt van deze kerk stonden in de as legde, werd het huidige Marktplein gevormd en daar gold een bouwverbod. Daarmee verloor het Vrijthof zijn functie en in 1625 begon men dit vol te bouwen. Toen in 1648 de katholieke kerken genaast werden betrokken de Hervormden de Petruskerk en kwam de Mariakerk leeg te staan. Van 1664 tot 1799 was het in gebruik als boterwaag, vandaar de naam Boterkerkje. Vanaf 1799, toen de Sint-Petruskerk aan de katholieken werd teruggegeven, is het Boterkerkje een Nederlands-hervormde kerk, sinds 1980 Samen op Wegkerk, en in 2004 protestantse kerk geworden en dat is het sindsdien altijd gebleven.
(Bron [[1]] Wikipedia )

Omschrijving

Voormalige OLV kerk, 1801 Nederlands Hervormd, restauratie in 1960. In de jaren '60 van de vorige eeuw is het NH Boterkerkje gerestaureerd. De oostelijke muur is volledig vernieuwd en past niet echt bij het oude gebouwtje. Glazenier en oud-Philipsmanager Jan Kooijman (80) uit Middelbeers heeft een ontwerp gemaakt voor een gebrandschilderd raam De Stralende Schepping in de oostwand van het Boterkerkje. Centraal staat een rood kruis. Ook zijn er veel symbolen ontleend aan Openbaringen 2 en 3. . Dit raam is met foto beschreven op de website over kerkramen

Ned. Herv. KERK. Voormalige Onze Lieve Vrouwekapel, vanaf 1689 Boterwaag, sinds 1801 Ned. Herv. Kerk. Romaans zaalkerkje van tufsteen uit de vroegere XIIe eeuw; een gotisch koor op een travee na afgebroken in 1880, thans met moderne bakstenen sluitmuur. Klokke- torentje uit de XVIIIe eeuw boven de westgevel. Gerestaureerd 1961 door J. de Wilde te Breda. Preekstoel midden XVIIIe eeuw met doop- bekkenhouder en koperen lezenaar, versierd met het wapen Nassau-Dietz, in 1756 door Claude Demeny gegoten. Eenklaviers positief, ca. 1750 gemaakt door L. de Backer. In 1804 in de huidige kerk geplaatst.

Monumentomschrijving CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1100-1200
  • Gevels en Materialen: Tufsteen
  • Vensters en Deuren: Rondboogramen
  • Dak en Bedekking: Zadeldak met oud Hollandse pannen, leien.
  • Constructie: Houten geveltorentje. Open kap.

Afbeeldingen