Handelingen

Oostwold (Old), Goldhoorn 8 - Gereformeerde Kerk (1889 - 1930)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pro Rege
Genootschap: Gereformeerde Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Oldambt
Plaats: Oostwold (Old)
Adres: Noorderstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 01125
Jaar ingebruikname: 1889
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt 1930
Monument status: geen

Geschiedenis

De Gereformeerde kerk van Oostwold is ontstaan in de Doleantieperiode, in 1889, de kerkscheuring die plaatsvond onder leiding van dominee Abraham Kuyper. Tijdens de afscheiding (1834) waren er slechts enkelingen die naar de kerk van Midwolda gingen. Het ontstaan van de kerk in Oostwold ging niet over de te volgen leer. De kleine luiden, het gewone volk, hadden binnen de Hervormde kerk geen stemrecht - men betaalde wel een vaste bijdrage maar had verder niets te zeggen. Toen de kleine luiden het stemrecht uiteindelijk hadden verkregen, waren het de notabelen die het hun moeilijk gingen maken. In 1885 waren de eerste besprekingen over de te volgen koers om te komen tot stichting van de Gereformeerde Kerk in Oostwold. Een tiental gezinnen gaf gehoor aan het beleid en zo werden de eerste diensten gehouden bij particulieren thuis. Al gauw werd de ruimte te klein en keek men uit naar een stuk grond om daar een kerkgebouw neer te kunnen zetten.

De eerste kerk werd gebouwd aan de Noorderstraat en kreeg de naam "Pro Rege" (voor de Koning). Het gebouw bood 225 zitplaatsen en hier vonden in 1889 de eerste diensten plaats. Een ovale steen uit 1889 uit dit gebouw is aangebracht in de vestibule van de huidige kerk. In de jaren 1900 en later werd meerdere malen verzocht te komen tot verbouw dan wel nieuwbouw van het kerkgebouw. Het aantal kerkleden groeide gestaag.

In 1930 werd er een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een kerk aan de Goldhoorn. Op 17 februari 1930 startte men met de bouw van de nieuwe kerk. Het nieuwe kerkgebouw met 345 zitplaatsen werd al op 13 november in het zelfde jaar in gebruik genomen.

.

Afbeeldingen