Handelingen

Open kerken

Uit Reliwiki

Open Kerken per Provincie

Stap nooit zomaar op opengestelde kerken af. Een kerk kan gesloten zijn in verband met een huwelijkssluiting, een uitvaart, een bijeenkomst, enz. Bel eerst het kerkelijk bureau, de plaatselijke VVV, een predikant o.i.d. om niet voor niets op kerkenpad te gaan.

Wilt U als U open kerken erbij zet, dit op abc per provincie doen, dan wordt het niet zo rommelig.
Van de stichting Open Kerken kreeg Reliwiki de uitnodiging om deel uit te maken van het Europees netwerk.

Drenthe

Friesland

  • Alde Fryske Tsjerken

Ongeveer alle kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn te bezoeken. Op de website van de stichting staan de sleuteladressen van de beheerders. Maak zoveel mogelijk van te voren een afspraak. De kerk kan gesloten zijn, o.a. in verband met een trouwerij, een vergadering, een uitvaartdienst.

  • Leeuwarden, Bonifatiusplein 20 - Bonifatius Buiten de vieringen is de St. Bonifatiuskerk geopend op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur voor meditatie en gebed, een kaarsje, zomaar of om de kerk te bekijken. Tijdens deze openstelling treedt de kerkwacht op als gastvrouw/gastheer. Ook kunt u religieuze voorwerpen en ansichtkaarten van de kerk kopen

Gelderland

  • Apeldoorn, Hoofdstraat 18 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming - Sinds de lente van 2015 is de Onze Lieve Vrouwekerk iedere zaterdagmiddag van 15.00-16.30 uur open voor belangstellenden. Men kan de kerk bezichtigen (uitgezonderd De Schatkamer) of bezoeken voor gebed. Soms zijn er bijzondere activiteiten zoals koorzang of orgelspel. De entree is vrij.
  • Oosterbeek Oude kerk- Vanaf 1 mei 2018 is de Oude Kerk in Oosterbeek van 14.00 – 17.00 uur weer open op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag. Enthousiaste gidsen kunnen u alles vertellen over de kerk en haar geschiedenis. Een mooie kinderfilm, die ook veel volwassenen aanspreekt, brengt de geschiedenis van de kerk in beeld. Vaak ontstaan er gesprekken over oorlog en vrede, godsdienst en pelgrimage, vernieling en wederopbouw, maar vooral ook verbondenheid van mensen door de eeuwen heen. Ook kunt u een afspraak maken om met een groep de kerk te bezoeken. En als u interesse hebt, om gids te worden, dan horen we dit ook graag. Meer gidsen betekent namelijk dat we de kerk vaker open kan zijn. En natuurlijk wordt u opgeleid en kunt u aangeven hoeveel tijd u hiervoor beschikbaar hebt. Wilt u meer weten neem dan contact op met Inlichtingen:. Diny Brouwer – tel. 026-3334690 of Ada Valk – tel. 026-3796624 van de Stichting Vrienden Oude Kerk. E-mail: vriendenoudekerk@hotmail.com

Groningen

  • Kijk op de website van de Stichting Groningerkerken voor te bezoeken kerken van die Stichting.
  • Bartholomeüskerk Stedum tot en met 3 november 2018 open elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00. Toegang is vrij.
  • Ezinge, Torenstraat 46 - Kerk op de Wierde van Ezinge. 12 juni t/m 12 september 2021 open op zaterdag van 10.00 tot18.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op zondag' is er een viering van 9.30 tot 10.30 uur. De kerk is van de Protestantse Gemeente Ezinge [1]

LimburgNoord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

  • Utrecht - (stad) Veel kerken geopend, niet alle kerken zijn tegelijk open, informatie op Kerkenkijken

Zeeland


Zuid-Holland