Handelingen

Opmaak van pagina's

Uit Reliwiki

Ook de opmaak van de pagina's wordt gecontroleerd. Het doel is om op iedere pagina er als volgt uit te laten zien:

  1. De titel van de pagina wordt hierbij als volgt opgebouwd: Plaats, Adres - Naam kerk.
  2. Op de pagina komen als eerste de categorieën te staan. Standaard categorieën zijn: Provincie, Gemeente (burgerlijk) en Genootschap;
  3. Hierna volgt de tabel met de standaard inhoud: Genootschap, Gemeente (burgerlijke gemeente), Plaats, Adres, Provincie, Jaar ingebruikname, Huidige bestemming, Naam kerk, Architect en Monument-status. Deze tabel wordt standaard getoond bij het aanmaken van een nieuwe pagina;
  4. Dan volgt het kopje Geschiedenis hier wordt kort toegelicht wanneer de kerk is gebouwd en wat de functies zijn (geweest);
  5. Hieronder volgen hoofdstukken die variabel zijn, bijvoorbeeld een uitgebreide omschrijving van de bouw, sloop, onderzoeken;
  6. Onderaan de pagina komen de afbeeldingen, deze worden bij elkaar gebundeld.