Handelingen

Oudehaske, Badweg 1 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse Kerk
Genootschap: Protestantse Gemeente Haskenoord
Provincie: Friesland
Gemeente: De Friese Meren
Plaats: Oudehaske
Adres: Badweg 1
Postcode: 8465NM
Inventarisatienummer: 09465
Jaar ingebruikname: 1906
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 526769 (orgel)

Geschiedenis

NH kerk Oudehaske omstreeks 1920
De gevelsteen meet 0,70 x 1.00 cm en werd met de bouw geplaatst.

In Oudehaske moet al rond 1200 een kerk hebben gestaan. In 1600 kwam er een nieuw gebouw, op de plek waar nu de begraafplaats is. In 1906 werd de huidige kerk gebouwd op de hoek Badweg/Jousterweg, ongeveer 300 meter vanaf de begraafplaats. In 1911 werd achter de kerk een consistoriekamer gebouwd. In 1959 werd de kerk verbouwd en gemoderniseerd nadat de gemeente een schenking van 20000 gulden had gekregen. De verwarming werd aangepast en er werden hardhouten banken geplaatst. Het liturgisch centrum werd verhoogd, ook werden in de oost-muur van de kerk twee gebrandschilderde ramen geplaatst (bij de verbouw in 2007 werden ze verplaatst naar de west-muur). Deze zijn indertijd aangeboden door de firma Dikkerboom & Sybrandy uit Oudehaske. De naam van de schenkers is onder in het linkerraam gegraveerd (zie fotoserie hieronder 'na de verbouwing 2007). De consistorie werd afgebroken en vervangen door een jeugdcentrum met een podium. In 2006 werd de kerk opnieuw verbouwd. Met behulp van vele vrijwilligers werd de binnen- en buitenkant aangepakt. Het jeugdcentrum werd afgebroken en vervangen door nieuwe aanbouw. Besloten werd om voortaan ‘dwars’ te gaan kerken, om het ontmoetingselement van de kerkdienst te benadrukken. Door verplaatsbare wanden is multifunctionaliteit gecreëerd. De kerk heeft vloerverwarming. Op het dak van de kerk stond een windvaan in de vorm van een haas. Deze is vervangen door een nieuwe haas van roestvrij staal. Tijdens de officiële heringebruikname in 2007 werd een 176 pagina’s tellend geïllustreerd boekwerk over de kerk gepresenteerd. Het kost 29,95 en is verkrijgbaar bij Boekhandel Holtrop te Joure of via 0513 – 677 759. (58-07)

foto. J. Wessels. Ede.

Het orgel

Het orgel, met één klavier en aangehangen pedaal uit 1869 van de orgelmakers Gebroeders Adema te Leeuwarden, is in 1906 geplaatst in het huidige kerkgebouw. Het kostte 1000 gulden. Het orgel is een van de weinige geheel origineel bewaard gebleven vroege instrumenten van de orgelmakers Gebroeders Adema. Het instrument is geheel klassiek van opzet zowel in vormgeving als in klank en sluit aan bij het werk van Van Dam uit de vroege 19de eeuw. Het orgel is in janauri 2004 op de monumentenlijst geplaatst.Op dit moment wordt het orgel niet gebruikt, omdat het gerestaureerd moet worden.Voor de tussenliggende periode wordt gebruikgemaakt van een elektronisch Alan orgel.

De disposities van het orgel zijn:

M(manuaal) (C – f3) Pedaal (C – a) aangehangen Prestant 8’ Bourdon 8’bas (C – f) Roerfluit 8’discanty (fis – f3) Octaaf 4’ Quint 3’ Viola 8’discant Roerfluit 4’ Octaaf 2’ Trompet 8’(gereserveerd) Ventil

Monumentomschrijving Rijksdienst

AANGEPASTE OMSCHRIJVING BEHORENDE BIJ HET ADEMAORGEL IN DE HERVORMDE KERK, BADWEG 1 TE OUDEHASKE [GEMEENTE SKARSTERLâN] Kerkgebouw vanwege het orgel met één klavier en aangehangen pedaal uit 1869 van de orgelmakers Gebroeders Adema, in 1906 geplaatst in het huidige kerkgebouw. Het orgel is een van de weinige geheel origineel bewaard gebleven vroege instrumenten van de orgelmakers Gebroeders Adema. Het instrument is geheel klassiek van opzet zowel in vormgeving als in klank en sluit aan bij het werk van Van Dam uit de vroege 19de eeuw.

Externe link

Afbeeldingen

Voor de verbouwing in 2006/2007:

Na de verbouwing 2007: