Handelingen

Over Reliwiki (verder)

Uit Reliwiki

Over Reliwiki

Reliwiki is in 2008, het Jaar van het Religieus Erfgoed, gelanceerd om grotere bekendheid aan het rijke bezit aan kerken, kloosters, moskeeën, synagogen en tempels te geven. Basis van Reliwiki was de Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland, opgezet door Jan Sonneveld en bijgehouden met medewerking van informanten ('Kerkenverzamelaars') die nu meehelpen om Reliwiki te laten groeien.

De bedenkers van Reliwiki zijn Martijn Snel (ICT-techniek) en GerhardMark van der Waal (projectcoördinatie). Het bureau Sonologic heeft de structuur van Reliwiki in elkaar gezet.

Reliwiki is vanaf medio 2009 door het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gesubsidieerd. Gedurende de tweede helft van 2010 dient Reliwiki als startpunt voor het ontwikkelen van een generieke 'erfgoedwiki' (voor gebruik door andere thematische plekgebonden erfgoedgroepen zoals molens, kastelen, archeologie e.d.m.) door de RCE. Dus breekt een tijd aan van hard werk om Reliwiki naar een hoger niveau te tillen.

Tegenwoordig wordt Reliwiki.nl in stand gehouden door hoodsponsors BOEi (de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed), Donatus (kerken- en monumentenverzekeraar) en Stichting Vrienden van BOEi. De website zelf wordt dagelijks vernieuwd en aangepast door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Strategisch Plan Religieus Erfgoed

2008 Jaar van het Religieus Erfgoed had als doel om de belangstelling voor en de kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten. Alleen zo kan een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed binnen onze dynamische samenleving worden bevorderd.

Ook nu moet nog veel werk worden verzet om de toekomst van ons religieus erfgoed veilig te stellen. Met een nalatenschap in de vorm van onder meer Reliwiki en het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed hoopt de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed ook aan deze toekomst substantieel te hebben bijgedragen.