Handelingen

Overleg

Groningen, Gelkingestraat 17 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Paterskerk) (1888 - 1956)

Uit Reliwiki

Na te gaan of er in het jaar 1956 enig verband was tussen de oprichting van het Bisdom Groningen, enerzijds, en de sluiting van de Paterskerk, anderzijds. JvN (overleg) 25 dec 2018 01:26 (CET)

Die is er Job, maar anders dan jij suggereert: De paterskerk, de Martinuskerk en de Jozefkerk waren 'concurrenten' in de Groningse binnenstad. Rond de oprichting van het bisdom Groningen raakte de binnenstad van Groningen al ontvolkt (meer winkels, minder inwoners) en toen is uiteindelijk de volgende 'deal' gemaakt: De paterskerk sluit, de jezuïeten krijgen hiervoor als genoegdoening de zielzorg voor de Jozefparochie toegewezen. De Martinuskerk blijft van de 'wereldheren' -lees deken Nierman- en die wordt enkele jaren later de eerste Bisschop van Groningen sinds 1680. Groet, Anton Lukassen