Handelingen

Overleg

Reahus, Slyp - R.K. Kapel

Uit Reliwiki

Hier bij een beschrijving van de oude kerk ( deze kerk werd gesloopt nadat de nieuwekerk gereed was gekomen)

Dit is een vrije vertaling uit oud Hollands en komt uit het boekje Het geheim van de oude Polle Geschreven M H de Vries emeritus Pastoor. .In Leeuwarden werd 1762 een altaar gemaakt,een verdiepende de werking op zijkanten is het altaar van versierd met drie kolommen, elk rustende op zijn voetstuk: ook waren ze voorzien van gesneden cartouche op de bovenkant van de kolommen, waarop de kapitelen zijn gehecht. Aan de twee buitenste kolommen staan twee levens grote beelden. Het ene het beeld het geloof uit en het andere beeld de hoop uit. Het tabernakel is van eikenhout op welke een donker rode vernis met goud gelegd is de kerk banken zijn van houtsnijwerk voorzien, het altaar stuk verbeeld het laaste avondmaal boven op het altaar stuk is een beeldt in de wolken verschijnende verbeeldende God de Vader, omringt met stralen en enige engelen en onder Hem een duif voorstellende de H Geest De top van het werk bekroont de liefde door een vrouw verbeeld, die een kind aan haar borst heeft en aan weerzijden van aan het verwulfsel * De twee beelden zijn zes voet hoog en rustende tegen de voorste pilaar van het altaar H Apostelen namelijk de H H Petrus en Paulus voorstellende Trots stond in 1762 de nieuwe kerk op de Oude Polle. Zij had zelfs een toren klein torentje dat gekroond word door een vergulde haan. Het kerkje vertoonde veel gelijkenissen met de Nederlands Hervormde kerk van Tirns Ook stond in de kerk een beeld van de H Andreas en twee andere beelden werden opgeschilderd. . In 1772 werd het Moeder Gods beeld verheven boven de deur op een gesneden cartouche gekleed met de zon ( het bekende beeld van Onze Lieve Vrouwe met de zon) Ook werd een schilderijen opgehangen verbeeldende de H Martinus patroon van deze kerk ook kwam er een schilderij van de H Laurentius op het rooster , een schilderij van de vlucht naar Egypte van de H Familie en een schilderij van de aanbidding van de drie wijzen uit het oosten. In 1773 kreeg de kerk weer een schilderij waarop stond afgebeeld de Verrijzenis van de Zaligmaker ook kwamen er twee kleine altaar erbij vermoedelijk een Jozef en een Maria altaar vermoedelijk was er ook nog een H Martinus altaar.Zij waren voorzien van beelden voorzien en ze hadden ook pilaren en kapitelen. Op het Maria altaar werd een nieuw Mariabeeld geplaatst. Het beeld werd voorzien van twee zilveren kronen een voor Maria en een voor het Goddelijke kind.De beide kleine altaren werden waren geschilderd, verguld en gemarmerd terwijl ze zij aan de voorkanten en de zijkanten bekleed waren met geschilderd met geschilderd met katoen. Ook werd er een nieuw H Martinus beeld besteld in Antwerpen gekocht In 1802 werd een nieuw orgel gekocht voor in de kerk. Ook kwamen er in dat jaar 51 stoelen bij. In 1832 werd er besloten om een toren voor de kerk te bouwen met een klok er in om de gelovigen op te roepen. In 1838 werd een doopvond geleverd. In 1850 werd er besloten om de kerk met 7 voet te verlengen. In 1854 werd er een nieuw altaarstuk geleverd voorstellende de genezing van een zieke door de H Martinus. Het jaar er op werd een nieuwe kruisweg geleverd kwam dat jaar nog een grote kristallen kroon geleverd, waarop 50 kaarsen konden branden. En weer kwam er een nieuw Maria beeld.Het beeld was versierd met een diadeem rijk versierd met galggesteenten. Ook kwam er een nieuw H Jozefbeeld. Naar gewoonte werd het Maria beeld met versierd met zilveren rozenkrans met een gouden kruisen twee vreemde gouden munten. In 1855 werd de statie Roodhuis officieel tot parochie verheven Het kerkje was 62 x 4 ½ breed De bouw van de nieuwe kerk is begonnen feestdag van sint Jozef (19 maart) 1891En werd in 1892 plechtig ingewijd dor de aartsbisschop

  • Verwulfsel

gewelf, stenen zoldering Dit is een vrije vertaling uit oud Hollands en komt uit het boekje Het geheim van de oude Polle Geschreven MH de Vries emeritus Pastoor