Handelingen

Paasloo, Binnenweg 2 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Oldemarkt - Paasloo
Provincie: Overijssel
Gemeente: Steenwijkerland
Plaats: Paasloo
Adres: Binnenweg 2
Postcode: 8378JH
Sonneveld-index: 10503
Jaar ingebruikname: 16e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39905

Geschiedenis

Historische dorpskerk met dakruiter.

Bakstenen kerk uit begin 16e eeuw; in de 17e eeuw gewijzigd. Driebeukige aanleg met inwendig houten gebinten.

In 1251 wordt de buurtschap Paasloo voor het eerst genoemd. 'Domine apud Paslo-qui....nominatum' lezen we in het oorkondeboek van de Groninger Ommelanden en Drenthe. Ook wordt deze streek benoemd als Paeslo en later dus Paasloo. In 1336 gaf de bisschop Johan van Diest toestemming tot het stichten van een kapel. Voordien gingen de bewoners ter kerke in Steenwijk, ruim anderhalf uur gaans. In de herfst en de winter was Steenwijk zeer moeilijk bereikbaar vanwege de hoge waterstand van het riviertje de Aa. In een oorkonde van 26 maart 1336 verplichtten de bewoners van Paeslo zich bij te dragen in het onderhoud van wegen en het bruggetje over de Aa.

De kerk is in het eerste kwart van de 16de eeuw 'herbouwd', in de 17de eeuw 'gewijzigd' en in 1864 'hersteld'. Bij de laatste grote restauratie in 1953-1954 zijn in het verhoogde koorgedeelte nissen te voorschijn gekomen die men in hun oorspronkelijke staat heeft gelaten. Een grafkelder onder het koor is gedempt en enkele zich daarin bevindende grafstenen zijn aangebracht in het koor. Daarop staan de namen van zijne edelgeboren Heer Epo van Bootsma en zijn vrouw Mevrou Frouck van Donia.

Ook is een, bij de restauratie gevonden, mensa- of altaarsteen, gemerkt met vijf rechtopstaande kruisjes , in het koor aangebracht. De kansel, die zich eerst in het koor bevond, is geplaatst op de scheiding van schip en koor. Het dichtgemetselde raam waarvoor de kansel was aangebracht is in oude luister hersteld waardoor het koor thans weer zeven ramen telt. Deze z.g. 'boerenschuurkerk' past geheel in de omgeving. (bron ANWB)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Bakstenen kerk uit begin 16e eeuw; in de 17e eeuw gewijzigd. Driebeukige aanleg met inwendig houten gebinten. Eenklaviers orgel in 1920 gemaakt door de firma P. van Dam. Klokkenstoel met een klok van S. Butendiic, 15de eeuw, diam. 51,5 cm.

Orgel

Het orgel is in 1923-24 gebouwd door de firma v/h L. van Dam N.V. (Leeuwarden). In 1999 restaureert de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) het.

Dispositie
  • Manuaal: Bourdon 16' discant - Prestant 8' - Holpijp 8' - Violon 8' (C-H in Holpijp) - Quintadena 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Woudfluit 2' - Cornet 3 sterk discant (1999).
  • Pedaal (aangehangen): Bourdon 16' (pneumatisch).

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-d1 (lade: C-h). Winddruk: 76 mm. WK. Toonhoogte: a1 = 432 Hz bij 15°C.

Externe link

Klok

De kleine luidklok in de toren is gegoten in 1477 door Steven Buytendiek. Het gieten gebeurde op het kerkhof wat toen gebruikelijk was. De klok draagt het opschrift 'Fuo Clamadans in de ... von Domino'(bereid door Uw stem een weg in de woestijn des Heren) (bron ANWB)

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur