Handelingen

Posterholt, Monseigneur Koningsstraat - Grafkapel Geradts-Regout

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Grafkapel Geradts-Regout
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Roerdalen
Plaats: Posterholt
Adres: Mgr. Koningsstraat / Christinalaan
Postcode: 6061CJ
Inventarisatienummer: 20515
Jaar ingebruikname: 1865
Architect: Cuypers, P.J.H.
Huidige bestemming: grafkapel
Monument status: Rijksmonument 522672


Geschiedenis

Prachtige grafkapel in neogotische vormen. Restauratie 1973.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De in negentiende-eeuws TRADITIONALISME gebouwde GRAFKAPEL met GRAFKELDER van de familie Geradts staat centraal op het kerkhof te Posterholt. Het object beslaat een oppervlakte van 12m2. De grafkapel stamt uit 1865 en is een ontwerp van Dr. P.J.H. Cuypers in opdracht van Petrus Geradts. De grafkapel heeft een relatie met huis Aerwinkel te Posterholt. Reeds in 1856 ontwierp P.J.H. Cuypers voor Petrus Geradts - in leven onder andere rechter te Hasselt (B) - het huis Aerwinkel te Posterholt, beschermd. Zo is de vorm van de geleding van het bovenlicht van de entree van huis Aerwinkel gelijk aan die van de entree van de grafkapel.

Omschrijving

De GRAFKAPEL heeft een rechthoekige plattegrond in een bouwlaag onder een zadeldak met leienbedekking. Onder de dakrand bevinden zich houten consoles. De wanden zijn gepleisterd. Voor de voorgevel bevindt zich een trapbordes met aan iedere zijde drie trappen. Het trapbordes is aan iedere kant afgezet met een vierkante pijler. De entree van de grafkapel is een houten rechthoekige dubbele deur met een ijzeren deurrooster. De deur heeft een rondboogvormig geleed stalen bovenlicht met glas-in-loodraampjes. De vorm van de entreedeur wordt geaccentueerd door een decoratieve band. Boven de entreedeur bevindt zich een gevelsteen met een vierpas met daarin het jaartal 1865. Op de topgevel staat een smeedijzeren kruis.

In het EXTERIEUR van de grafkapel bevinden zich, met uitzondering van de achtergevel, geveldecoraties in de vorm van geometrische figuren, met name driehoeken. Deze driehoeken zijn steeds links en rechts van een gevelopening geplaatst. Bovendien bevindt zich in de topgevel een derde driehoek. In beide zijgevels zit een keperboogvormig venster.

De hoeken van de grafkapel worden gevormd door lisenen. Deze bezitten op de helft een verbreding en monden uit in een spitsuitlopende decoratie.

Het INTERIEUR van de grafkapel bezit decoratieve schilderingen. De wanden zijn gedecoreerd met een beige gekleurd imitatie steenverband; de voegen bestaan uit roodbruine biezen. Tot lambriseringhoogte is een dunne laag witte stuc aangebracht. Onder deze laag is een grijze afwerking zichtbaar. Boven de lambrisering zijn in dezelfde roodbruine kleur rechthoekige kaders geschilderd waarin bij overlijden van een familielid een tekst geschreven kon worden; een deel van de kaders is voorzien van een dergelijke tekst. De wanden worden bekroond door een met florale motieven gedecoreerde band langs het plafond.

Het plafond van een licht hellend puntdak wordt omzoomd door een decoratieve rand; in het midden is een veelkleurige ster aangebracht. Ook het front van het altaar en de omkadering van een boven het altaar in de muur uitgespaarde nis en de dagkanten van twee vensters in de wanden aan weerszijden van het altaar zijn beschilderd met florale motieven. Alle florale elementen zijn bedekt met een tweede decoratieve laag. Deze laag werd aangebracht nadat er schade was ontstaan als gevolg van vocht.

Het interieur van de kapel bevat verder o.a. een authentieke vloer van plavuizen, een kruisbeeld van aardewerk, een Mariabeeld alsmede een aantal authentieke kandelaars.

Onder de GRAFKAPEL bevindt zich de GRAFKELDER. De graftombe is te bereiken via een horizontaal geplaatste dubbele ijzeren luik, dat geplaatst is tegen het trapbordes. De grafkelder kent twaalf rustplaatsen in evenzoveel nissen. Elf nissen zijn bezet, uitgaande van de inscripties in de natuurstenen sluitstenen aan de kopse kanten.

Waardering

De architectuur-historische waarden van de grafkapel en grafkelder worden bepaald door de bijzondere plaats van het ontwerp binnen het oeuvre van architect Dr. P.J.H. Cuypers. Het object kent verder een bijzondere - decoratieve - vormgeving en samenhang van exterieur en interieur. De kapel bezit cultuur-historische waarde als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van grafkapellen. De cultuur-historische waarde valt ook af te leiden uit de band met huis Aerwinkel, eveneens ontworpen door Dr. P.J.H. Cuypers in opdracht van Petrus Geradts.

De grafkapel annex grafkelder te Posterholt vormt de materiële uitdrukking van de maatschappelijke positie van een familie van notabelen uit de 19de eeuw en later.

Het object is gaaf bewaard gebleven en centraal gelegen op het kerkhof te Posterholt. De grafkapel annex grafkelder bezit zeldzaamheidswaarde. De grafkapel annex kelder is van algemeen belang vanwege de architectuur-historische en cultuur-historische waarden, de ensemblewaarde, de gaafheid en de zeldzaamheid.

Afbeeldingen