Handelingen

Reliwiki

Financieel bijdragen

Uit Reliwiki

Versie door Lilian Grootswagers (Overleg | bijdragen) op 29 dec 2013 om 14:00 (Stichting Reliwiki is ANBI)

Stichting Reliwiki is ANBI Uw schenking is fiscaal aftrekbaar!

ANBI.JPG

Reliwiki ontvangt vanaf 1 juli 2011 geen subsidies meer. In een tijd van grote bezuinigingen zijn we er nog niet in geslaagd om nieuwe financiële bronnen te vinden. We hebben daarbij uw hulp dringend nodig.

Er zijn ruim 80.000 bestanden door gebruikers geüpload. Het publieksbereik is groot, in 2013 had de site gemiddeld 50.000 unieke bezoekers per maand. In deze tijd waarin er veel beweging is rondom het religieus erfgoed is de relevantie en de maatschappelijke waarde van nog grotere betekenis als bij de oprichting in 2008.

Doneer nu op rekening 19.83.85.994 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. We hebben een ANBI-status bij de Belastingsdienst, dus uw schenking is fiscaal aftrekbaar.*

Doe het vandaag nog!
Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe voorwaarden aan ANBI gesteld. Op deze pagina informeren wij u uitgebreid over Stichting Reliwiki, haar doelstelling, bestuurssamenstelling, beleids- en activiteiten plan en u vindt er de financile verantwoording.

Naam Stichting  : Stichting Reliwiki RSIN Nummer  : 823101708 Adres  : Daam Fockemalaan 22 Postcode  : 3818 KG Plaats  : Amersfoort Telefoonnummer  : 033 7600660 E-mailadres  : info@reliwiki.nl


BELEID EN ACTIVITEITEN Doelstelling Het bevorderen van de kennis over en waardering voor (voormalige) religieuze gebouwen, met het oog op het beter behoud en gebruik van deze gebouwen, onder meer door een website met daarop een bestand van religieuze gebouwen te onderhouden. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Beleidsplan In het beleidsplan wordt teruggeblikt op de in de periode 2011-2013 door de stichting uitgeoefende activiteiten en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze het bestuur de doelstellingen van de stichting in 2014 en de verdere toekomst zal gaan realiseren. Voor het beleidsplan 2014, klik hier.


BESTUUR Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen.


Huidige bestuurders Voorzitter  : T.N.M. Schuijt Secretaris penningmeester : A. Welgraven Algemeen bestuurslid  : P.G.J. Breukink Algemeen bestuurslid  : H.A. Doek


Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


FINANCIELE VERANTWOORDING Download hier de financiele verantwoording 2011-2013WAARVOOR WORDT UW GELD GEBRUIKT?

Reliwiki heeft een zeer kleine begroting in vergelijking met het grote aantal mensen dat bereikt wordt.

Reliwiki bestaat 'achter de schermen' uit een aantal groepen: een grote groep anonieme gebruikers (ca. 35.000 unieke bezoekers per maand), een kleinere groep geregistreerde gebruikers [780], een groep ‘grootgebruikers’ (ca. 20 liefhebbers die veel data aan de site toevoegen), een redactiegroep, een technisch en coördinerend team en een stichtingsbestuur.

Uw geld wordt gebruikt om de website open te houden en om het inhoudelijk werk te coördineren. Uitgaven worden gemaakt aan slechts deze twee items. Ten eerste het technisch in stand houden van de website: stabiel en toegankelijk houden, housing en hosting, en problemen oplossen of noodzakelijke verbeteringen aanbrengen. Ten tweede is er regie nodig waar zoveel mensen zo actief samenwerken. Er is over veel inhoudelijke en technische zaken afstemming nodig en de vragen die door gebruikers gesteld worden moeten opgelost worden. Het werk moet door kunnen gaan. Maar ook is de Reliwiki-community een sociale groep. Vooral binnen de geregistreerde gebruikers wordt er voeel onderling gecommuniceerd, bijvoorbeeld op LinkedIn en tijdens de Reliwiki-dagen. Dat vergt ook de nodige regie-uren.

Maar het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan. Gratis. En onbetaalbaar.


SPONSORSCHAP

Bedrijven hebben een aantal mogelijkheden om Reliwiki te ondersteunen in haar doelstellingen om de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen in Nederland verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Reliwiki heeft in december 2010 ruim 40.000 unieke bezoekers gehad en heeft een groeiend aantal liefhebbers die informatie toevoegen (eind juni 2011 staat de teller op 780).

Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.

U sponsort Reliwiki voor telkens één jaar.

Vier vormen mogelijk

Er zijn vier vormen van sponsorschap mogelijk, te weten:

1. als hoofdsponsor van de site als geheel;

2. een regulier sponsorschap, inclusief betaling van het lidmaatschap van Refo500 t.b.v. Reliwiki (voor 2011 is Donatus de sponsor voor het Refo500-lidmaatschap);

3. een regulier sponsorschap, inclusief beschikbaarstelling van faciliteiten en de vervoersonkosten van vrijwilligers (ca. 20-30 personen) voor tenminste vier bijeenkomsten van Reliwiki per jaar;

4. een incidenteel sponsorschap.

Specifieke combinaties die uw wensen het beste vertolken, bespreken we graag met u.

Van alle sponsors wordt verwacht dat ze een link naar Reliwiki op hun website opnemen.

Reliwiki is blij met uw steun

De hoofdsponsor ontvangt:

• vermelding van uw bedrijf als hoofdsponsor op de hoofdpagina en op alle pagina’s van Reliwiki (totaal ca. 14.000), met aanklikbare logo naar uw site;

• vermelding (met logo) op flyers die bij studiedagen, symposia e.d. verspreid worden en visitekaartjes die in het netwerk van vrijwilligers uitgewisseld worden;

• uitnodigingen naar de bijeenkomsten van Reliwiki.

Als reguliere sponsor ontvangt u:

• vermelding van uw bedrijf als sponsor op de hoofdpagina van Reliwiki, met aanklikbare logo naar uw site;

• vermelding (zonder logo) op flyers die bij studiedagen, symposia e.d. verspreid worden en visitekaartjes die in het netwerk van vrijwilligers uitgewisseld worden;

• uitnodigingen naar de bijeenkomsten van Reliwiki.

Als incidentele sponsor ontvangt u:

• vermelding van uw bedrijf als sponsor op de hoofdpagina van Reliwiki, met aanklikbare tekst naar uw site.

U heeft zelf wellicht ook ideeën, daar kunnen we gerust over praten.

Bent u geïnteresseerd in deze mooie gelegenheid? U kunt ons bereiken bij: info@reliwiki.nl.


ADVERTENTIES

U kunt een (gepaste) advertentie op Reliwiki plaatsen. De site heeft maandelijks ruim 35.000 bezoekers en we kunnen u grotere naamsbekendheid geven op de ca. 14.000 pagina's van de site.

We praten graag met u over uw specifieke wensen.

Via info@reliwiki.nl kunt u de tarieven aanvragen of over uw wensen communiceren.