Handelingen

Reliwiki

Financieel bijdragen

Uit Reliwiki

Versie door Lilian Grootswagers (Overleg | bijdragen) op 24 apr 2015 om 10:52 (Stichting Reliwiki is ANBI Uw schenking is fiscaal aftrekbaar!)

Stichting Reliwiki is ANBI Uw schenking is fiscaal aftrekbaar!

ANBI.JPG

Reliwiki ontvangt vanaf 1 juli 2011 geen subsidies meer. In een tijd van grote bezuinigingen zijn we er nog niet in geslaagd om nieuwe financiële bronnen te vinden. We hebben daarbij uw hulp dringend nodig.

Er zijn ruim 80.000 bestanden door gebruikers geüpload. Het publieksbereik is groot, in 2013 had de site gemiddeld 55.000 unieke bezoekers per maand. In deze tijd waarin er veel beweging is rondom het religieus erfgoed is de relevantie en de maatschappelijke waarde van nog grotere betekenis als bij de oprichting in 2008.

Doneer nu op rekening NL86 TRIO 0198385994 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. We hebben een ANBI-status bij de Belastingsdienst, dus uw schenking is fiscaal aftrekbaar.*

Doe het vandaag nog!
Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe voorwaarden aan ANBI gesteld. Op deze pagina informeren wij u uitgebreid over Stichting Reliwiki, haar doelstelling, bestuurssamenstelling, beleids- en activiteiten plan en u vindt er de financiele verantwoording.

Naam Stichting  : Stichting Reliwiki RSIN Nummer  : 823101708 Adres  : Daam Fockemalaan 22 Postcode  : 3818 KG Plaats  : Amersfoort Telefoonnummer  : 033 7600660 E-mailadres  : info@reliwiki.nl


BELEID EN ACTIVITEITEN

Doelstelling

Het bevorderen van de kennis over en waardering voor (voormalige) religieuze gebouwen, met het oog op het beter behoud en gebruik van deze gebouwen, onder meer door een website met daarop een bestand van religieuze gebouwen te onderhouden. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Beleidsplan

In het beleidsplan wordt teruggeblikt op de in de periode 2011-2013 door de stichting uitgeoefende activiteiten en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze het bestuur de doelstellingen van de stichting in 2014 en de verdere toekomst zal gaan realiseren. Voor het beleidsplan 2014, klik hier [1], [2], [3]en [4]


BESTUUR

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen.


Huidige bestuurders

Voorzitter  : T.N.M. Schuijt

Secretaris penningmeester : A. Welgraven

Algemeen bestuurslid  : P.G.J. Breukink

Algemeen bestuurslid  : H.A. Doek


Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


FINANCIELE VERANTWOORDING

Download [5] de financiele verantwoording 2011-2013 Download [6] [ de financiele verantwoording 2014WAARVOOR WORDT UW GELD GEBRUIKT?

Reliwiki heeft een zeer kleine begroting in vergelijking met het grote aantal mensen dat bereikt wordt.

Reliwiki bestaat 'achter de schermen' uit een aantal groepen: een grote groep anonieme gebruikers (ca. 50.000 unieke bezoekers per maand), een kleinere groep geregistreerde gebruikers [800], een groep ‘grootgebruikers’ (ca. 20 liefhebbers die veel data aan de site toevoegen), een redactiegroep, een technisch en coördinerend team en een stichtingsbestuur.

Uw geld wordt gebruikt om: de website technisch, stabiel en toegankeljk te houden. Housing, hosting, problemen oplossen of noodzakelijke verbeteringen aanbrengen. Daarnaast is er regie nodig waar zoveel mensen actief samenwerken. Dit betreft inhoudelijke en technische afstemming en het beantwoorden van vragen door gebruikers. De Reliwiki community is ook een sociale groep. Er vindt veel onderlinge communicatie plaats en ook worden er Reliwiki dagen georganiseerd.

Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan. Gratis. En onbetaalbaar.

SPONSORSCHAP

Bedrijven hebben een aantal mogelijkheden om Reliwiki te ondersteunen in haar doelstellingen om de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen in Nederland verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Reliwiki heeft in 2013 ruim 50.000 unieke bezoekers per maand gehad en heeft een groeiend aantal liefhebbers die informatie toevoegen.

Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.

U sponsort Reliwiki voor telkens één jaar.

Allerlei vormen van sponsorschap/ondersteuning mogelijk

Bij sponsorschap kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

1. als hoofdsponsor van de site als geheel;

2. een regulier sponsorschap,

3. beschikbaarstelling van faciliteiten en de vervoersonkosten van vrijwilligers (ca. 20-30 personen) voor tenminste vier bijeenkomsten van Reliwiki per jaar;

4. een incidenteel sponsorschap.

Specifieke combinaties die uw wensen het beste vertolken, bespreken we natuurlijk graag met u.

Van alle sponsors wordt verwacht dat ze een link naar Reliwiki op hun website opnemen.

Reliwiki is blij met uw steun

Ook hier geldt er zijn allerlei mogelijkheden. Mocht u zelf ideeën hebben dan wisselen we daarover graag met u van gedachten. Stuur een mail naar info@reliwiki.nl en wij nemen contact met u op.

Enkele mogelijkheden waaraan wij denken zijn bijvoorbeeld:

De hoofdsponsor ontvangt:

• vermelding van uw bedrijf als hoofdsponsor op de hoofdpagina en op alle pagina’s van Reliwiki (totaal ca. 16.000), met aanklikbare logo naar uw site;

• vermelding (met logo) op flyers die bij studiedagen, symposia e.d. verspreid worden en visitekaartjes die in het netwerk van vrijwilligers uitgewisseld worden;

• uitnodigingen naar de bijeenkomsten van Reliwiki.

Als reguliere sponsor ontvangt u:

• vermelding van uw bedrijf als sponsor op de hoofdpagina van Reliwiki, met aanklikbare logo naar uw site;

• vermelding (zonder logo) op flyers die bij studiedagen, symposia e.d. verspreid worden en visitekaartjes die in het netwerk van vrijwilligers uitgewisseld worden;

• uitnodigingen naar de bijeenkomsten van Reliwiki.

Als incidentele sponsor ontvangt u:

• vermelding van uw bedrijf als sponsor op de hoofdpagina van Reliwiki, met aanklikbare tekst naar uw site.

ADVERTENTIES

U kunt een (gepaste) advertentie op Reliwiki plaatsen. De site heeft maandelijks ruim 50.000 unieke bezoekers en we kunnen u grotere naamsbekendheid geven op de ca. 16.000 pagina's van de site.

We praten graag met u over uw specifieke wensen.

Via info@reliwiki.nl kunt u de tarieven aanvragen of over uw wensen communiceren.