Handelingen

Reliwiki

Reliwiki:Financieel bijdragen

Uit Reliwiki

Stichting Reliwiki is ANBI en staat geregistreerd onder RSI nr. 823101708 Uw schenking is dan ook fiscaal aftrekbaar!

ANBI.JPG

Reliwiki ontvangt sinds 1 juli 2011 geen subsidies meer. We hebben uw hulp daarom dringend nodig.

Er zijn ruim 80.000 bestanden door gebruikers geüpload. Het publieksbereik is groot, het aantal unieke bezoekers per maand ligt al jaren op ca. 50.000. In deze tijd waarin er veel beweging is rondom het religieus erfgoed is de relevantie en de maatschappelijke waarde van nog grotere betekenis dan bij de oprichting in 2008.

Doneer nu op rekening NL84 RABO 0197 9748 64, t.n.v. Stichting Reliwiki. We hebben een ANBI-status bij de Belastingsdienst, dus uw schenking is fiscaal aftrekbaar.*

Doe het vandaag nog!


Op deze pagina informeren wij u uitgebreid over Stichting Reliwiki, haar doelstelling, bestuurssamenstelling, beleids- en activiteitenplan en u vindt er de financiele verantwoording.

Naam: Stichting Reliwiki
RSIN Nummer: 823101708
Adres: Daam Fockemalaan 22
Postcode: 3818 KG
Plaats: Amersfoort
Telefoonnummer: 033 7600660
E-mailadres: info@reliwiki.nl


BELEID EN ACTIVITEITEN

Doelstelling

Het bevorderen van de kennis over en waardering voor (voormalige) religieuze gebouwen, met het oog op het beter behoud en gebruik van deze gebouwen, onder meer door een website met daarop een bestand van religieuze gebouwen te onderhouden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

In het beleidsplan wordt teruggeblikt op de in de periode 2017-2019 door de stichting uitgeoefende activiteiten en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze het bestuur de doelstellingen van de Stichting in 2020 en de verdere toekomst zal gaan realiseren. Voor het beleidsplan 2020-2022, klik hier:[1]


BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen. De huidige bestuursamenstelling is als volgt:

Voorzitter: S.C.J.M. (Sylvia) Pijnenborg
Secretaris: A. (Ab) Welgraven
Penningmeester: A.K.D. (Arno) Boon
Bestuurslid: A.L.M. (Ton) Nelissen
Bestuurslid: P. (Peter) Bouwman
Bestuurslid: R.A.M. (Roel) van de Bilt


Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


DOWNLOAD STUKKEN

Download [2] de Jaarrekening 2023

Download [3] het Reliwiki Beleids- en Werkplan


ARCHIEF

Download [4] de Jaarrekening 2022

Download [5] de Jaarrekening 2020

Download [6] de Jaarrekening 2019

Download [7] de Jaarrekening 2018

Download [8] de Jaarrekening 2017

Download [9] de financiële verantwoording 2011-2013

Download [10], [11], [12], [13], [14], [15], Download de financiele verantwoording 2015 hier [[16]] Het financieel jaarverslag 2016 vindt u hier[[17]]WAARVOOR WORDT UW GELD GEBRUIKT?

Reliwiki heeft een zeer kleine begroting in vergelijking met het grote aantal mensen dat bereikt wordt.

Reliwiki bestaat 'achter de schermen' uit een aantal groepen: een grote groep anonieme gebruikers (ca. 50.000 unieke bezoekers per maand), een kleinere groep geregistreerde gebruikers [800], een groep ‘grootgebruikers’ (ca. 20 liefhebbers die veel data aan de site toevoegen), een redactiegroep, een technisch en coördinerend team en een stichtingsbestuur.

Uw geld wordt gebruikt om: de website technisch, stabiel en toegankeljk te houden. Housing, hosting, problemen oplossen of noodzakelijke verbeteringen aanbrengen. Daarnaast is er regie nodig waar zoveel mensen actief samenwerken. Dit betreft inhoudelijke en technische afstemming en het beantwoorden van vragen door gebruikers. De Reliwiki community is ook een sociale groep. Er vindt veel onderlinge communicatie plaats en ook worden er Reliwiki dagen georganiseerd.

Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan. Gratis. En onbetaalbaar.

SPONSORSCHAP

Bedrijven hebben een aantal mogelijkheden om Reliwiki te ondersteunen in haar doelstellingen om de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen in Nederland verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Reliwiki heeft in 2013 ruim 50.000 unieke bezoekers per maand gehad en heeft een groeiend aantal liefhebbers die informatie toevoegen.

Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.

U sponsort Reliwiki voor telkens één jaar.

Allerlei vormen van sponsorschap/ondersteuning mogelijk

Bij sponsorschap kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

1. als hoofdsponsor van de site als geheel;

2. een regulier sponsorschap,

3. beschikbaarstelling van faciliteiten en de vervoersonkosten van vrijwilligers (ca. 20-30 personen) voor tenminste vier bijeenkomsten van Reliwiki per jaar;

4. een incidenteel sponsorschap.

Specifieke combinaties die uw wensen het beste vertolken, bespreken we natuurlijk graag met u.

Van alle sponsors wordt verwacht dat ze een link naar Reliwiki op hun website opnemen.

Reliwiki is blij met uw steun

Ook hier geldt er zijn allerlei mogelijkheden. Mocht u zelf ideeën hebben dan wisselen we daarover graag met u van gedachten. Stuur een mail naar info@reliwiki.nl en wij nemen contact met u op.

Enkele mogelijkheden waaraan wij denken zijn bijvoorbeeld:

De hoofdsponsor ontvangt:

• vermelding van uw bedrijf als hoofdsponsor op de hoofdpagina en op alle pagina’s van Reliwiki (totaal ca. 16.000), met aanklikbare logo naar uw site;

• vermelding (met logo) op flyers die bij studiedagen, symposia e.d. verspreid worden en visitekaartjes die in het netwerk van vrijwilligers uitgewisseld worden;

• uitnodigingen naar de bijeenkomsten van Reliwiki.

Als reguliere sponsor ontvangt u:

• vermelding van uw bedrijf als sponsor op de hoofdpagina van Reliwiki, met aanklikbare logo naar uw site;

• vermelding (zonder logo) op flyers die bij studiedagen, symposia e.d. verspreid worden en visitekaartjes die in het netwerk van vrijwilligers uitgewisseld worden;

• uitnodigingen naar de bijeenkomsten van Reliwiki.

Als incidentele sponsor ontvangt u:

• vermelding van uw bedrijf als sponsor op de hoofdpagina van Reliwiki, met aanklikbare tekst naar uw site.

ADVERTENTIES

U kunt een (gepaste) advertentie op Reliwiki plaatsen. De site heeft maandelijks ruim 50.000 unieke bezoekers en we kunnen u grotere naamsbekendheid geven op de ca. 16.000 pagina's van de site.

We praten graag met u over uw specifieke wensen.

Via info@reliwiki.nl kunt u de tarieven aanvragen of over uw wensen communiceren.