Handelingen

Rhenen, Boslandweg 33 - Rehoboth (2007 - 2013)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Rhenen
Plaats: Rhenen (Achterberg)
Adres: Boslandweg 33
Postcode: 3911VD
Inventarisatienummer: 19597
Jaar ingebruikname: 2007
Architect:
Huidige bestemming: staalhandel
Monument status: geen


Geschiedenis

Zaalkerk. Buiten gebruik in 2013.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 5 september 2006.

Het lijkt erop dat de hersteld hervormde gemeente van Achterberg binnen afzienbare tijd over een eigen kerkgebouw kan beschikken. Burgemeester en Wethouders van Rhenen zijn bereid medewerking te verlenen aan de vestiging van een tijdelijk kerkgebouw in het achterste deel van een loods achter Boslandweg 35 in Achterberg. Dat meldt de gemeente Rhenen in een persbericht. De vergunning zou gelden voor een periode van maximaal vijf jaar. Aan die medewerking koppelt de gemeente de voorwaarde dat er een planschadeovereenkomst wordt gesloten. Momenteel deelt de oud gereformeerde gemeente in Achterberg de kerk met de hersteld hervormde gemeente, die liever over een eigen kerkgebouw beschikt. Vooruitlopend op een definitieve locatie zocht de hersteld hervormd gemeente naar een tijdelijke oplossing. Daarbij zijn verschillende opties de revue gepasseerd. Nadat het gemeentebestuur zich afwijzend had getoond ten opzichte van een locatie aan de Bovenweg, werd er groen licht gegeven voor tijdelijke huisvesting van de kerk in een loods aan de Achterbergsestraatweg nabij Achterberg. Tegen die voorgenomen zogenaamde vrijstelling zijn op het Rhenense gemeentehuis in totaal acht zienswijzen binnengekomen. Een bezwarenprocedure zou naar verwachting veel tijd in beslag nemen. Daarom heeft de hersteld hervormde gemeente een nieuw verzoek ingediend om een deel van een loods achter de woning Boslandweg 35 in Achterberg tijdelijk als kerkgebouw te mogen gebruiken. Het besluit voor een kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg is ingetrokken.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 8 mei 2007.

De hersteld hervormde gemeente (hhg) van Achterberg neemt vanavond een „nieuw kerkelijk onderkomen” in gebruik. Het betreft een zaal aan de Boslandweg 33 te Achterberg. Hier kan de gemeente zowel de erediensten als de overige kerkelijke activiteiten organiseren. In een speciale dienst zal de plaatselijke predikant, ds. N.P.J. Kleiberg, het kerkelijk onderkomen vanavond officieel in gebruik nemen. Vanaf 1 juli 2005 kerkte de hersteld hervormde gemeente in het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Achterberg. Catechese en jeugd- en kringwerk hadden plaats en in de Willem Teelinckschool.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 oktober 2009.

De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Achterberg mag een nieuwe kerk bouwen aan de Hogesteeg. De gemeente Rhenen heeft donderdag de bouwplannen voorlopig goedgekeurd. Voorwaarde is wel dat de aanvraag wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De gemeente wil nog gedetailleerde informatie over onder meer parkeermogelijkheden en eventuele geluidsoverlast. De gemeente vindt de locatie aan de Hogesteeg geschikt omdat het perceel voldoende ruimte biedt. Bovendien valt de bouwlocatie binnen de ‘rode’ contouren van de kern Achterberg. Dat is een gebied waarbinnen gebouwd mag worden van de provincie.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur