Handelingen

Rhenen, Grutterstraat 10 - Synagoge

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Synagoge
Genootschap: Israëlitisch
Provincie: Utrecht
Gemeente: Rhenen
Plaats: Rhenen
Adres: Grutterstraat 10
Postcode: 3911KV
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1788
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

In de tweede helft van de zeventiende eeuw vestigden de eerste joden zich in Rhenen. Tussen 1663 en 1782 beheerden joodse eigenaren de plaatselijke Bank van Lening. In de loop van de achttiende eeuw nam het aantal joodse inwoners toe, maar het is niet bekend of er toen al sprake was van een georganiseerde gemeente met een eigen synagoge.

Eerste steen boven de ingang v.d. huissynagoge te Rhenen, 1867. In 1821 werd Rhenen een bijgemeente van de Ringsynagoge Veenendaal. De godsdienstoefeningen vonden vanaf 1847 plaats in een huis aan de Grutterstraat. Korte tijd later werd in deze straat een synagoge in gebruik genomen die blijkens een gevelsteen in 1867 gerestaureerd werd. In 1916 werd de joodse gemeente van Rhenen vanwege haar geringe aantal leden opgeheven en bij Wageningen gevoegd.

Gesloopt in 1982.