Handelingen

Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 55 - Ontmoetingskerk (1926-2009)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ontmoetingskerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Rhenen
Plaats: Rhenen
Adres: Nieuwe Veenendaalseweg 55
Postcode: 3911MD
Sonneveld-index: 04240
Jaar ingebruikname: 1926
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

In het begin van de twintigste eeuw vielen de weinige Gereformeerden (enkele gezinnen) in Rhenen onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk van Wageningen. Omdat in die tijd het kerkbezoek vrijwel altijd lopend moest worden gedaan was dat toch elke zondag een temptatie. Sommigen konden het zich veroorloven met de tram te gaan, die om half negen uit Rhenen vertrok. s-Middags om één uur kon de terugreis pas worden aanvaard. In 1916 werd het “preeklezen” in Rhenen ingesteld. In 1919 zijn er 10 gereformeerde gezinnen, waarvan er slecht vier naar het preeklezen komen. De verhouding met de kerk van Wageningen is intussen verslechterd; men vind dat er te weinig voor de Rhenenaren wordt gedaan. Er komt contact met de kerk van Veenendaal, met als gevolg dat met in 1924 overstapt naar die kerk. De predikant van Veenendaal raadt aan om een Evangelisatievereniging te stichten en dat gebeurt in 1925. Men besluit een stuk grond te kopen naast het protestants rusthuis, tegenwoordig de Tollekamp aan de Nieuwe Veenendaalseweg en op 20 februari 1926 is de bouw van de GK van Rhenen voltooid. In de loop der jaren wordt de kerk tweemaal vergroot In 2001 wordt het 75-jarig bestaan van het gebouw gevierd. Dan is inmiddels het Samen-op-Weg-proces in Rhenen ook op gang gekomen, wat tenslotte uitmond in een fusie tussen de GK en de Hervormde wijkgemeente Rhenen-Hoog. Men besluit de GK te verkopen en samen het wijkcentrum Rhenen-hoog te verbouwen, waarbij een geheel nieuwe kerkzaal wordt gerealiseerd. Wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend.

Buiten gebruik juni 2009.

  • 2016 Voornemen tot sloop.
  • 2021 - De voormalige gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg in Rhenen is gesloopt. Het kerkgebouw was al sinds 2009 niet meer in gebruik.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 22 september 2009.

Veiling kerkbanken Rhenen. De protestantse gemeente te Rhenen houdt zaterdag een veiling van onder andere kerkmeubilair om met de opbrengst de vernieuwde Ontmoetingskerk in te richten. Na het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004, fuseerden de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Rhenen. De leden van de drie wijkgemeenten, waaronder wijkgemeente Bethel van bijzondere aard van gereformeerde bondssignatuur die samenwerkt met de hervormde gemeente van Elst, kerken nu in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan en de Cunerakerk aan het Kerkplein. Het kerkgebouw aan de Nieuwe Veenendaalseweg 55 is verkocht. De overgebleven goederen, zoals delen van het interieur, worden geveild en komen ten dienste van de inrichting van de nieuwe Ontmoetingskerk. Die kerk werd zondag 14 juni in gebruik genomen maar is vorige week officieel geopend met een liturgische viering en receptie. De eikenhouten kerkbanken en ander meubilair van de oude kerkgebouw zijn overbodig. Verder gaan niet alle glas-in-loodramen mee. „Niet alles uit de kerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg was geschikt voor het moderne gebouw aan de Anjerlaan”, licht gemeentelid W. Stevens toe. Tevens heeft de gemeente zelf spullen verzameld om te veilen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 december 2016

De voormalige gereformeerde kerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg in Rhenen wordt gesloopt. Dat bleek vorige week tijdens een informatieavond voor omwonenden. De kerk staat al meer dan tien jaar leeg en is in verval. De eigenaar van de kerk –tevens in het bezit van het naastgelegen medisch centrum– wil woningbouw realiseren op de plaats van de kerk. De gemeente Rhenen ziet graag dat er levensloopbestendige woningen komen te staan. Alle wensen en opmerkingen worden nu verwerkt in een notitie. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. 

Orgel

Voor de Gereformeerde Kerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg in Rhenen bouwde Fonteijn & Gaal in 1957 een nieuw orgel. De kerk, die later de naam Ontmoetingskerk kreeg, is na de vorming van de Protestantse Kerk Nederland overgegaan tot dit kerkgenootschap. Besloten werd toen een nieuwe Ontmoetingskerk te bouwen aan de Anjerlaan. Deze nieuwe kerk is in 2009 in gebruik genomen. Het interieur van de oude kerk is verkocht, en ook het orgel is verkocht aan een handelaar. Het pijpwerk zal deels worden gebruikt voor de uitbreiding van een ander orgel.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur