Handelingen

Rijssen, Veeneslagen 107 - De Tabernakel

Uit Reliwiki

Versie door Marc (overleg | bijdragen) op 13 apr 2024 om 09:34 (→‎Orgel)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Tabernakel
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Provincie: Overijssel
Gemeente: Rijssen-Holten
Plaats: Rijssen
Adres: Veeneslagen 107
Postcode: 7463CK
Jaar ingebruikname: 2002
Architect: Seppenwoolde, W., Rijssen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Grote beeldbepalende kerk met toren. "Refodome". Naast de Noorderkerk en de Zuiderkerk is in de nieuwe wijk Veeneslagen een derde kerk voor de Gereformeerde Gemeente verrezen. Het is een door architect ir. W.R. Seppenwoolde ontworpen kerk met ongeveer 900 zitplaatsen. Vrijdag 13 december 2002 is de nieuwe kerk in gebruik genomen. Aan het orgel moest toen nog enkele maanden worden gewerkt.

In 1990-1995 worden tijdens de kerkenraadsvergaderingen van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen gesproken over de ontwikkelingen in de nieuwbouwwijk Veeneslagen. De vraag komt of men in de nieuwbouwwijk een derde kerkgebouw zal gaan bouwen. In 1997 krijgen de plannen hun uitwerking als men besluit vanaf januari 1998 de eerste kerkdiensten te gaan beleggen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de aula van het Johannes Fruytier college.

Aula JF Rijssen .jpg

Tijdens de eerste kerkdienst op 11 januari 1998 zijn er 275 personen aanwezig. Na een jaar is het aantal bezoekers toegenomen tot 350. Besloten wordt om over te gaan tot de bouw van een derde Gereformeerde Gemeente kerk. Op Vrijdag 13 december 2002 is het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.

Aula JF GG Rijssen .jpgOrgel

In de kerk staat sinds 2003 een orgel afkomstig uit de Lutherse Andreaskirche in Seesen am Harz in Duitsland. Het orgel werd in 1866 gebouwd door de Gebrüder Euler in een kas uit de achttiende eeuw. Ook werden enkele registers van dit orgel overgenomen. Het instrument is in de jaren 1966 door de firma Schmidt gereviseerd en gewijzigd. Verschillende typisch romantische registers werden vervangen. Fischer & Krämer intoneerden het orgel opnieuw in 1986. In 2002 startte in Seesen de reconstructie van het oorspronkelijke vroeg-achttiende-eeuwse orgel in de behouden gebleven kas. Het binnenwerk werd te koop aangeboden, echter zonder de achttiende-eeuwse registers. De firma Ide Boogaard ontwierp een nieuwe kas die door gemeenteleden is gemaakt. Boogaard restaureerde het binnenwerk, voegde verschillende registers toe ter vervanging van de achtergebleven stemmen (hiervoor is gebruik gemaakt van pijpwerk van het oude orgel van de Noorderkerk in Rijssen) en plaatste het geheel in de Tabernakel. Adviseur bij de werkzaamheden was Herman den Hollander namens de orgeladviescommissie van de VOGG. Op zaterdag 26 april 2003 is het orgel officieel in gebruik genomen.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d.14 maart 1995.

De gereformeerde gemeente in Rijssen overweegt een derde kerk te bouwen in de wijk Veeneslagen. Scriba W.C. Bregman deelde dat gisteren desgevraagd mee.

„We hebben voor vijf jaar een optie op een stuk grond in de nieuwbouwwijk. Binnen die termijn bekijken we of het noodzakelijk is een derde kerkgebouw te bouwen”, aldus Bregman.

Volgens Bregman heeft de kerkeraad om een tweetal redenen tot de bouw van een derde kerkgebouw in Veeneslagen besloten.,,De Zuiderkerk is iedere zondag overvol. Maar de komst van de nieuwe kerk houdt ook verband met de uiteindelijke omvang die de wijk Veeneslagen krijgt”. Bregman stelt dat met de komst van een derde kerkgebouw ook een derde predikantsplaats niet uitgesloten is.

„Het is nog wel wat vroeg om er nu al mee te komen, maar de komende vijf jaar hebben we de tijd om te bekijken of er een basis is voor dit derde kerkgebouw”. De plaats van het derde kerkgebouw is niet gesitueerd bij de nieuw te bouwen kerk van de hervormde gemeente en de Fruytierschool. De ’Westerkerk’ van de gereformeerde gemeente zal verrijzen op een stuk grond dat meer richting de Holterstraatweg ligt.

De gereformeerde gemeente in Rijssen heeft nu twee gebouwen, de Noorder- en de Zuiderkerk. Het aantal leden en doopleden bedraagt in totaal ruim 6000.

  • Uit: Rijssens Nieuwsblad d.d. 31 december 2012.

RIJSSEN - De uitbreiding van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente west, aan de Veeneslagen 107 in Rijssen, is gereed. De in 2002 door ir. Wilbert Seppenwoolde ontworpen kerk 'De Tabernakel', werd in 2003 geopend en bevatte 900 zitplaatsen. De capaciteit van het kerkgebouw bleek te gering en is nu aanmerkelijk vergroot.

In de kerkzaal is nu een extra ruimte van ongeveer 300 vierkante meter, waarin 190 extra zitplaatsen zijn gecreëerd en nieuwe sanitaire ruimtes werden gemaakt. Aan de voorzijde van het gebouw is een geheel nieuwe entree met garderobes en sanitaire ruimtes gerealiseerd. De entreehal is door vouwwanden op te delen, zodat er twee lokalen ontstaan die worden gebruikt voor catechisatie. Door de uitbreiding van het kerkgebouw is de voorzijde van het gebouw ongeveer zeven meter naar voren geplaatst. Volgens architect Seppenwoolde heeft de kerk qua architectuur een beeldbepalende verschijningsvorm in de wijk. Seppenwoolde: 'Deze verschijningsvorm wordt versterkt door de nieuw toegevoegde uitbreiding.'

De overdekte fietsenstalling werd verwijderd. In plaats daarvan zijn er nieuwe opstelplaatsen voor fietsen gerealiseerd rondom de kerk. De ingebruikname van de uitbreiding van de kerk heeft op de eerste kerstdag plaats gevonden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur