Handelingen

Roden, Nieuweweg 11 - Triniteit

Uit Reliwiki

Versie door Aaluka (Overleg | bijdragen) op 27 mei 2018 om 12:04


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Parochie "De Triniteit"
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Noordenveld
Plaats: Roden
Adres: Nieuweweg 11
Postcode: 9301GP
Inventarisatienummer: 14158
Jaar ingebruikname: 1968
Architect: Nieman en Steeneken
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Kerkgebouw uit 1968 naar ontwerp van architectenbureau Nieman en Steeneken. Eenvoudige zaalkerk met bijruimten in functionalistische trant. In 1991 ingrijpend verbouwd en van een toren voorzien. Aanvankelijk vicarie, sinds 1964 zelfstandige parochie.

Geschiedenis; bron: franciscus-parocie.nl, 2014

Korte geschiedenis

Op 15 juni 2014 vierde de (toen nog) parochie Triniteit haar 50 jarig jubileum. Bij die gelegenheid werd een jubileumboek uitgereikt. Hieronder een kort overzicht van de geschiedenis.

Prelude

Omstreeks 1959 kwam er iedere zondag een pater uit Veenhuizen om de H. Mis op te dragen in de kantine van de Egam. Van enkele tafels werd een altaar gebouwd, een kruisbeeld werd opgehangen en de Mis kon beginnen. In 1960 is ook onze eerste 'eigen' kerk betrokken: een gehuurde loods aan de Kanaalstraat 52. Weliswaar een soort schuur, maar wél een met heuse kerkbanken en een echt altaar van hout. Daarbij van her en der verzamelde attributen die een kerksfeer moesten bewerkstelligen. Het schuurkerkje werd al snel bekend als het zogenaamde 'roefke' (Pater Roefs was toen de pastor). Intern werd er toen in de kleine gemeenschap al gauw aan een nieuw kerkgebouw gedacht.

Samen een kerk bouwen

Zowel Roden als Leek groeiden snel mede als gevolg van het industrialisatiebeleid en de geschiktheid als forensendorpen. Heel veel plekjes zijn er in die jaren bekeken, gewogen en te licht bevonden. Al in een vroeg stadium werd echter aan de huidige plek gedacht. Daar stond destijds een verlaten en op instorten staande boerderij. Het heeft de parochie heel veel moeite gekost om dit terrein in haar bezit te krijgen. Het was een touwtrekken tussen bisdom, gemeente, eigenaar en de vicarie. Maar uiteindelijk is het ervan gekomen en de architect (architectenbureau Nieman en ir. Steeneken) kon aan de tekentafel gaan zitten. Het eerste resultaat: een alleraardigst gebouw, gedacht als kerk en pastorie. Maar helaas: het bisdom was in financiële nood: net toen het plan bij de bisschoppelijke bouwinspecteur lag, voerde het bisdom een drastische bestedingsbeperking in. Het plan werd drastisch gewijzigd. Geen pastorie, alleen een kerk- en vergaderruimte. Een maximum besteedbaar bedrag van ƒ. 145.000,= voor 'naakte' bouw plus verwarming en dan nog ƒ.14.000,= voor inventaris. Op 13 november 1967 werd de bouwkeet gezet. De bouw ging zeer vlot. Een zachte winter met praktisch geen vorstverlet. Op 2 mei 1968 kon het gebouw worden opgeleverd. Op 26 mei 1968 werd onze nieuwe kerk aan de Nieuweweg te Roden door Mgr. Nierman, destijds bisschop van Groningen, ingewijd.

Eerste renovatie

In 1990 zijn er plannen gesmeed om de kerk ingrijpend te verbouwen en uit te breiden. Via giften van een stichting, - die verder onbekend wenste te blijven – en het Bisdom werd een flink financieel fundament gelegd onder deze verbouwing. Een groot bedrag werd bijeengebracht door de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Toen de reguliere Actie Kerkbalans 1990 nog maar amper voorbij was, werden de parochianen begin april 1990 alweer doodleuk verzocht om ten behoeve van de verbouwing nog eens flink in de buidel te tasten. Een advies werd meegegeven: de helft van de kerkbalansbijdrage. En zo ontstond de actie: 'Halve kerkbalans'. Het lukte om binnen twee weken het streefbedrag bij elkaar te krijgen. Dat betekende dat de plannen verder uitgewerkt konden worden. De uitvoering vond plaats in 1991. Er werd een heuse toren bijgebouwd en dankzij een schenking van het Hospitium in Leek voorzien van een klok. De bouwkosten konden dankzij de hulp en zelfwerkzaamheid van vele vrijwilligers beperkt blijven tot ƒ.320.000, Bisschop Mgr. Möller kon op 29 september 1991 de verbouwde kerk inzegenen. Nu kon je ook van buiten zien, dat dit een kerkgebouw was. Voorheen wekte het toch meer associaties op met een garage of schuur.

Tweede renovatie

In 2009 ontstond het idee om het kerkinterieur een meer sacrale uitstraling en tegelijk een facelift te geven. In 2013 is met die renovatie aangevangen. Eerst werd de sacristie uitgebreid. Voor de kerkzaal werd dankbaar gebruik gemaakt van het interieur van de inmiddels gesloten kerk in Veenhuizen. In Jan 2014 werden altaar tabernakel en doopvont van de kerk in Veenhuizen in onze kerk geplaatst. Daarvoor was een versterking van de fundamenten nodig. In April 2014 werden de nieuwe glas in lood wand en de nieuwe vouwwand geplaatst. Hierna werd begonnen aan de restauratie van de koffiezaal.

Orgel

Het orgel is omstreeks 1905 gebouwd door de firma Gebr. Adema (Leeuwarden) voor de kapel van het r.-k. Liefdegesticht te Groningen. In 1924 plaatst J. Doornbos (Groningen) het over naar de nieuwe kapel. In 1937 breidt hij het met enkele registers uit. De firma S. Haarsma (Drachten) restaureert het orgel in 1978 en plaatst het in Roden. In 2000 restaureert Winold van der Putten (Finsterwolde) het nogmaals.

Dispositie
  • Manuaal: Bourdon 16' - Prestant 8' - Roerfluit 8' - Fernfluit 8', vanaf fis - Viola 8' - Céleste 8', vanaf fis - Octaaf 4' - Fluit 4' - Octaaf 2'.
  • Pedaal: Subbas 16' (transm.).
  • Pedaalkoppeling.

Mechanische sleeplade (pedaal: pneumatisch). Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 90 mm. WK.

Afbeeldingen