Handelingen

Roermond, Grote Kerkstraat 29 - Sint-Christoffelkathedraal: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Afbeeldingen)
Regel 46: Regel 46:
  
 
==Geschiedenis==
 
==Geschiedenis==
 +
 +
Bisschop Wiertz heeft zondag 4 september 2011 in de Kathedrale kerk van Sint Christoffel een nieuw vlakglaskunstraam onthuld.  Het raam is  gemaakt door Diego Semprun Nicolas te Tubbergen. Hij is de kleinzoon van Joep Nicolas. Het is een raam in een serie van vier. Het eerste raam, Sterre der Zee, werd geplaatst in 2005. In 2007 volgde het raam Boom van Jesse. Het nu onthulde raam is Koningin van de Hemel. En in 2012 wordt de serie compleet met Magnificat.
  
 
Kathedraal Sint Christoffel. Gotische kruisbasiliek met westtoren, een dwarspand met driezijdige sluitingen en een driebeukig hallenkoor, XV-XVI; tegen de zuidoostelijke sluitingszijde van het dwarspand een uitgebouwde kapel. Inventaris: o.a. renaissance-sacramentsaltaar, 1593; koorbanken, XVI; preekstoel XVIII A; biechtstoelen, XVIII, schilderijen (o.a. een kruisafneming, XVI, in de trant van Jan van Scorel); beelden (o.a. Annatrits, XV, Christoffel); epitaaf van bisschop Angelus d'Ongies door J.P. Baurscheit uit 1705. Kerkhofmuur en twee stel hekpijlers met bekroningen. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Petit & Gebr. Edelbrock, 1894, diam. 192 cm, en vier moderne klokken.
 
Kathedraal Sint Christoffel. Gotische kruisbasiliek met westtoren, een dwarspand met driezijdige sluitingen en een driebeukig hallenkoor, XV-XVI; tegen de zuidoostelijke sluitingszijde van het dwarspand een uitgebouwde kapel. Inventaris: o.a. renaissance-sacramentsaltaar, 1593; koorbanken, XVI; preekstoel XVIII A; biechtstoelen, XVIII, schilderijen (o.a. een kruisafneming, XVI, in de trant van Jan van Scorel); beelden (o.a. Annatrits, XV, Christoffel); epitaaf van bisschop Angelus d'Ongies door J.P. Baurscheit uit 1705. Kerkhofmuur en twee stel hekpijlers met bekroningen. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Petit & Gebr. Edelbrock, 1894, diam. 192 cm, en vier moderne klokken.

Versie van 31 okt 2011 om 13:08


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Roermond
Plaats : Roermond
Adres : Grote Kerkstraat 29
Provincie : Limburg
Jaar ingebruikname : 1450
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Christoffel
Architect :
Monument-status : Rijksmonument
Inventarisatienummer : 13363


Geschiedenis

Bisschop Wiertz heeft zondag 4 september 2011 in de Kathedrale kerk van Sint Christoffel een nieuw vlakglaskunstraam onthuld. Het raam is gemaakt door Diego Semprun Nicolas te Tubbergen. Hij is de kleinzoon van Joep Nicolas. Het is een raam in een serie van vier. Het eerste raam, Sterre der Zee, werd geplaatst in 2005. In 2007 volgde het raam Boom van Jesse. Het nu onthulde raam is Koningin van de Hemel. En in 2012 wordt de serie compleet met Magnificat.

Kathedraal Sint Christoffel. Gotische kruisbasiliek met westtoren, een dwarspand met driezijdige sluitingen en een driebeukig hallenkoor, XV-XVI; tegen de zuidoostelijke sluitingszijde van het dwarspand een uitgebouwde kapel. Inventaris: o.a. renaissance-sacramentsaltaar, 1593; koorbanken, XVI; preekstoel XVIII A; biechtstoelen, XVIII, schilderijen (o.a. een kruisafneming, XVI, in de trant van Jan van Scorel); beelden (o.a. Annatrits, XV, Christoffel); epitaaf van bisschop Angelus d'Ongies door J.P. Baurscheit uit 1705. Kerkhofmuur en twee stel hekpijlers met bekroningen. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Petit & Gebr. Edelbrock, 1894, diam. 192 cm, en vier moderne klokken.

De huidige Christoffelkathedraal is in 1410 gebouwd als parochiekerk. Toen in 1661 de H.Geestkerk werd afgebroken - dat was vanaf de oprichting van het bisdom in 1599 de bisschopskerk - werd de Christoffel de kathedraal. In 1966 volgde sluiting. De Munsterkerk werd de bisschopskerk. Toen ging de kerk in 1979 weer open en herkreeg zijn oude functie. Nu zijn er plannen van de Christoffelkathedraal een centrum voor liturgie en kerkmuziek in Limburg te maken. Er zijn grootse plannen voor renovatie. Maar daaraan hangt een prijskaartje: 4,5 miljoen euro. Exterieur en interieur van de kathedraal worden de komende jaren gerestaureerd. Daarbij worden allerlei objecten - zoals ze genoemd worden - niet vergeten. Dat betekent dat in de restauratie wordt meegenomen een groot aantal kunstschatten en voorwerpen, waaronder altaren en het orgel. De restauratie en renovatie moet in 2009 klaar zijn. Dan bestaat het bisdom Roermond 450 jaar. Najaar 2004 gaat de restauratie en renovatie van start. In de eerste fase krijgen de elektrische bedrading, de geluidsinstallatie en het schilderwerk aandacht. Ook wil men de kerk herinrichten. Het altaar zou een andere plaats krijgen en de kerkbanken zouden hergroepeerd kunnen worden. Het werk vindt plaats onder leiding van architect ir. P.A.M.Mertens, in samenwerking met HamersVoorveldtNijssen architecten te Heerlen. Men hoopt het 4,5 miljoen euro kostend project in 2009 gereed te hebben. In de zomermaanden is de kerk dagelijks ’s middags voor bezoek geopend en in de wintermaanden op zaterdagmiddag. Ook is de toren te beklimmen en worden er regelmatig orgelconcerten gegeven. Vanaf 17 januari 2005 is de kathedraal gesloten voor het pu¬bliek. Men wil de eerste fase van de restauratie Kerst 2005 afronden. De glazenier Diego Semprun Nicolas heeft de opdracht gekregen een viertal nieuwe gebrandschilderde ramen voor de kerk te maken. Diego is de vijfde generatie glaskunstenaars in de familie Nicolas. Tot 2009 zullen dan nog twee restauratiefases volgen. De in 1955 gebouwde Heilige Geestkerk is tijdelijk kathedraal. In de Sint Jacobuskapel van de Sint Christoffelkathedraal zijn zondag 25 juli 2004 vier nieuwe gebrandschilderde ramen onthuld en ingezegend. De ramen vertellen het levensverhaal van Sint Jacobus en de pelgrimage die na zijn dood ontstond naar zijn graf in Santiago de Compostella. De Jacobuskapel is al van ouds een rustpunt voor de pelgrims. Ook herbergt de kapel de grootste relikwie die er buiten Spanje van Jacobus nog is: zijn onderarm. De ramen zijn gemaakt door L. Reihs van het atelier Flos te Steyl. Na de restauratie en renovatie van bijna een jaar is op 4 december 2005 de kathedraal weer in gebruik genomen. De komende jaren zullen gebrandschilderde ramen worden geplaatst. In de Tweede Wereldoorlog zijn, toen de toren van de Christoffelkathedraal werd opgeblazen ongeveer alle gebrandschilderde ramen, indertijd gemaakt door glazenier Frans Nicolaas, verwoest. Zijn achterkleinzoon Diego Semprun Nicolas heeft vier nieuwe ramen gemaakt voor het Mariakoor. Eén raam is inmiddels geplaatst. De kerk heeft als een cadeautje een door Paus Benedictus XVI gezegende steen uit de Sint Pieter ontvangen. De steen is afkomstig uit de omgeving van het graf van Petrus en zal worden ingemetseld in een nis in een zijbeuk waar een beeld van Petrus staat. Na de restauratie en renovatie van de Sint Christoffelkathedraal is op paaszaterdag 7 april 2007 het bezoekerscentrum bij deze kerk officieel geopend. Ieder kan er terecht voor informatie over deze zes eeuwen oude kerk. Op termijn hoopt men ook een schatkamer te bouwen en in te richten. En tenslotte wordt er al heel lang vruchteloos gedacht over een nieuw orgel.

In de media

Uit Nederlandsche Staatscourant, 23 Januari 1819.

ROERMOND den 16 Januarij. Gedurende een allerhevigst onweder, sloeg, hedenmorgen, omtrent vier ure, de bliksem op verscheiden plaatsen in den toren van de Groote Kerk dezer stad; hij slingerde, meer dan 300 voeten, naar omlaag naar de kerk, liep langs eenige vergulde randen van het oxaal en daarbij staande beelden, trof een gedeelte van het orgel, waarin verscheiden looden pijpen zijn gesmolten, en veroorzaakte, in het bovenste gedeelte van den toren, zijnde meer dan 400 voeten hoog, op verscheiden plaatsen, brand.

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 augustus 2006.

De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is tot november dagelijks geopend voor het publiek. De Limburgse bisschopskerk kan elke middag tussen 14.00 en 17.00 uur worden bezocht. De toren is elke eerste zaterdag van de maand open voor beklimming.

Vorig jaar (2005) is het interieur van de kathedraal ingrijpend gerenoveerd. Dit jaar krijgt de kerk een aantal nieuwe gebrandschilderde ramen. De zogeheten bisschoppenkapel, achter in de kerk, krijgt een raam met de afbeelding van Sint-Christoffel. De andere vensters worden geplaatst in de ramen van het noordelijk transept, rondom het zeventiende-eeuwse schilderij ”De hemelvaart van Christus” van Thomas Bosschaert. De ramen zijn ontworpen door kunstenaar Huub Kurvers. Begin deze maand werd het ontwerp aangeboden aan bisschop F. Wiertz.

Uit Reformatorisch Dagblad, 13 juli 2010.

De Christoffelkathedraal in Roermond herdenkt in september het feit dat 600 jaar geleden met de bouw van de kerk werd gestart. Ter gelegenheid daarvan verschijnt op 5 september het boek ”Een kathedraal van een kerk”, geschreven door Jac. Wijnands.

In 1410 werd met de bouw van de laatgotische kruiskerk begonnen als parochiekerk ter vervanging van een oudere kerk buiten de stad. Oorspronkelijk werd de kerk gebouwd in de vorm van een Grieks kruis (vier gelijke armen) met daarin een toren. In de loop van de eeuwen is de kerk vele malen uitgebreid totdat ze haar huidige vorm had gekregen: een in hoofdzaak bakstenen gebouw, bestaande uit een vijfbeukig schip met een ingebouwde westtoren, uitspringende dwarsbeuken en een driebeukig hallenkoor.

In de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk zwaar te lijden gehad. De toren werd een dag voor de Bevrijding door de Duitsers opgeblazen. Na de oorlog werd de toren in gewijzigde vorm herbouwd. Op 13 april 1992 veroorzaakte een aardbeving bij Roermond (de zwaarste aardbeving ooit in Nederland waar­genomen) aanzienlijke schade.

De Sint-Christoffelkerk is sinds 1661 bisschopskerk.

Uit Reformatorisch Dagblad, 28 april 2011.

De Christoffelkerk in Roermond is 350 jaar kathedraal. Zondag 24 april werd bij dat feit stilgestaan in een speciale dienst. Tijdens de viering werd ook een nieuw venster onthuld, dat door een anonieme particulier is geschonken. Het betreft een raam in de tegenwoordige doopkapel van de kathedraal, vervaardigd door glaskunstenares Annemiek Punt (51) uit Ootmarsum, die ook vensters maakte voor de Nieuwe Kerk in Delft en een kerk in Hengelo. Het abstracte raam is geïnspireerd door het leven van Thomas More (1478-1535).

De kathedraal is de zetelkerk van de bisschop van Roermond.

Het was in april 1661 dat het kathedraal kapittel van Roermond overging van de oude en in de 19de eeuw gesloopte Heilige Geestkerk naar de parochiekerk van die stad. Een kapittel dat een rijke geschiedenis heeft. Zeker is dat rond het jaar 1000 in Sint Odiliënberg een kapittel zat. Dit kapittel verhuisde halverwege de 14de eeuw naar de ommuurde stad Roermond, naar die oude Heilige Geestkerk. Omdat er aan die kerk al een kapittel verbonden was, werd bij de oprichting van het bisdom in 1559 díe kerk tot kathedraal verheven. En omdat de Christoffelkerk fraaier en groter was, besloot in de 17e eeuw de toenmalig bisschop om de kathedrale zetel en het kapittel te verplaatsen.

Externe link

[1] Website kathedraal Roermond

KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)

Afbeeldingen

ExterieurInterieur