Handelingen

Roermond, Munsterplein 1 - O.L. Vrouwe Munsterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: O.L. Vrouwe Munsterkerk
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Roermond
Plaats: Roermond
Adres: Munsterplein 1
Postcode: 6041EV
Sonneveld-index: 13373
Jaar ingebruikname:
Architect: Pierre Cuypers (1827 - 1921) (restauratie en verbouwing)
Huidige bestemming: Rooms Katholieke kerk
Monument status: Rijksmonument 32582Geschiedenis

opname 17-07-1998 © JvN
opname 18-07-1998 © JvN

Buitengewoon belangrijke romaanse kerk.

Deze kerk is mede tot vooral bekend van de uitgebreide restauratie en gedeeltelijke reconstructie in de 19e eeuw door architect Pierre Cuypers (1827 - 1921). Door oorlogshandelingen beschadigd 1945, hersteld.

Op 4 september 2006 is begonnen met de restauratie van het grafmonument van graaf Gerard IV van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk. Graaf Gerard IV stichtte in 1218 de Munsterabdij. Twee jaar later werd de kerk gewijd. De graaf overleed in 1229 en twee jaar later overleed zijn vrouw. Hun praalgraf is het oudste nog bestaande voorbeeld van een tombe waarop zowel de man als de vrouw zijn afgebeeld en is al 775 jaar oud. Na het grafmonument van Willem van Oranje in Delft is in Nederland het monument in Roermond het belangrijkste praalgraf. De restauratie is nu klaar. Bij die gelegenheid is een boek verschenen over dit praalgraf. Het telt 112 pagina's en kost € 19,95, afgehaald bij de Roermondse Boekhandel of bij het parochiecentrum aan de Abdijhof 2.

In het testament van de in 2003 overleden parochiaan Alphonse Schmitz (87) was een bedrag van € 850.000,- bestemd voor de R.K. Munsterkerk. Voor dit bedrag moest de kerk worden opgeknapt met als bijzondere voorwaarde dat de koepel blauw geschilderd zou worden met gouden sterren. En de beide niet originele kroonluchters moesten vervangen worden door echte gotische kroonluchters. De kerk is vanaf september 2004 gerestaureerd. De kerk is vooral volledig schoongemaakt van de vele roetaanslag van de kaarsen. In de koepel is een blauw plafond aangebracht met gouden sterren. Tijdens de restauratie zijn ook twee wandschilderingen gevonden die vermoedelijk uit de dertiende eeuw dateren. Zondag 6 februari 2005 is de kerk weer in gebruik genomen en ook door de week weer opengesteld voor bezoek.

Voorjaar 2009:
Zowel de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de provincie Limburg, als de gemeente Roermond hebben een subsidie toegekend voor de restauratie van het orgel in de Munsterkerk in Roermond. Het Franssen-orgel is, evenals de Munsterkerk, een Rijksmonument. De RACM heeft een subsidie toegekend van € 207.418, de provincie een subsidie van ruim € 29.000.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Munsterkerk. Laatromaanse basiliek met klaverbladvormige oostelijk partij en een westbouw, gerestaureerd door Pierre Cuypers (1827 - 1921).

Inwendig praalgraf van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant XIIIb. Verder o.a. altaarretabel, XVIb, met gesneden middenstuk en geschilderde luiken; stenen Salvatorbeeld; beeld van de H. Bernardus, beeld O.L. Vrouw van Vogelsangh, XIII, Marianum; beeldgroep voorstellend de graflegging van Christus; kruisbeelden; vier evangelistenbeelden van 1850; doopvont, XVIII, ebbenhouten sacramentskastje met zilverbeslag, XVII; kandelaars etc. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1924, later voorzien van elektrische opwinding. Orgel gemaakt door Gebr. Franssen uit Roermond in 1891, in 1947 gewijzigd en vergroot door de firma Verschueren uit Heijthuijsen. Bij deze uitbreiding is het orgel verplaatst van de noordelijke zijbeuk naar het oksaal aan de westwand van het kerkgebouw waarbij de neogotische orgelkas werd verwijderd en opgeslagen. De uitbreiding van 1947 bezit geen monumentale waarde.

Orgel

Het orgel is gemaakt door Gebr. Franssen uit Roermond in 1891, in 1947 gewijzigd en vergroot door de firma Verschueren uit Heythuysen. Bij deze uitbreiding is het orgel verplaatst van de noordelijke zijbeuk naar het oksaal aan de westwand van het kerkgebouw, waarbij de neogotische orgelkas werd verwijderd en opgeslagen. De uitbreiding van 1947 bezat geen monumentale waarde. Het orgel moest echter nodig gerestaureerd worden. De neogotische orgelkas, ontworpen door architect Pierre Cuypers (1827 - 1921), is tijdelijk in bezit geweest van de orgelbouwer Verschueren te Heythuysen. De plannen om het orgel terug te restaureren naar de situatie van 1890, en het dan ook weer een plek te geven in de oorspronkelijke orgelkas van Cuypers, zijn uitgevoerd in de jaren 2000.

  • Een vergelijkbare zijdelingse opstelling, boven de ingang van de kerk, had ook het orgel in de vm. R.K. Kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (De Posthoorn) in Amsterdam, waarvoor de Munsterkerk in vele opzichten model heeft gestaan.

In de media

  • Uit: nu.nl d.d. 11 augustus 2011

Eeuwenoude relikwieën in Munsterkerk gevonden
ROERMOND - Een kunsthistoricus van de gemeente Roermond heeft in een nis in een altaar in de Roermondse Munsterkerk eeuwenoude, ingemetselde relieken gevonden.Die zijn mogelijk afkomstig van de Heilige Ursula of één van haar maagden, maakte kunsthistoricus Erik Caris donderdag bekend.Ursula zou in de 4e eeuw hebben geleefd. Caris heeft de relieken met een endoscoop gefotografeerd. Het gaat onder meer om tien schedels gewikkeld in met goud en parels bestikte doeken.Caris zei dat het om een belangrijke vondst gaat. De Munsterkerk werd begin 13e eeuw gebouwd. Niet eerder is aangetoond dat er vanaf het begin relieken in de kerk waren, aldus Caris. Als de relieken even oud als de kerk zijn, dan zijn ze 800 jaar oud. Maar als ze echt van Ursula of een van haar elf martelaressen stammen, zijn ze veel ouder, zei Caris.
Het is zelfs mogelijk dat ze stammen uit een oud Romeins graf in Keulen, waar Ursula en haar maagden ooit zouden zijn opgegraven.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel

Glas-in-loodramen