Handelingen

Rolde, Kerkbrink 5 - Jacobuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jacobuskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Rolde
Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Plaats: Rolde
Adres: Kerkbrink 5
Postcode: 9451AL
Inventarisatienummer: 14161
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32699


Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Mooie glas-in-loodramen van Joep Nicolas, begin jaren 1960.

Al in de 9e eeuw werd op de plaats van deze kerk een houten kerk gesticht. Rond 1200 kwam er een Romaanse bakstenen kerk, later herbouwd tot de huidige kerk en in 1427 in gebruik genomen. In 1598 werd de reformatie in Drenthe doorgevoerd. Behalve voor de eredienst is de kerk ook gebruikt voor de rechtspraak, de 'etstoel'. De etstoel was tot 1791 het hoogste rechtscollege in de provincie Drenthe.
Bij de restauratie van 1961-1964 werd een consistorie aan de zuidgevel gebouwd.
Ook in gebruik (geweest) als Gereformeerde kerk en Rooms-Katholieke kerk.
Samen Op Wegkerk (SOW), nu PKN.

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk. Eenbeukige gotische kerk uit de 15de eeuw met toren van het Drentse type met in elke geleding één blindnis. Versmald koor. Bij een restauratie in 1961-1964 herkreeg het koor zijn triomfboog en stenen gewelven en werd in het schip een vlakke houten zoldering aangebracht. Inventaris: eiken preekstoel van Dirk Jansz. Bymolt uit 1677, gesneden houten kroon uit dezelfde tijd, offerblok XVIId. Avondmaalstafel XVII. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, ca. 1820 door onbekende orgelmaker gebouwd voor een andere kerk, in 1847 door P. van Oeckelen gewijzigd en in Rolde geplaatst, in 2010 gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers (Zuidwolde/Gn). In het koor acht gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas, geplaatst na de restauratie.

Wegewaert, 1619, diam. 127 cm.* Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, circa 1910, in 1960 voorzien van elektrische opwinding.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Rijksmonument 32699 Ned. Herv. Kerk. Gotisch gebouw uit de 15e eeuw met versmald koor. Inventaris: eiken preekstoel 1677, offerblok XVIId. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, ca. 1850 door onbekende orgelmaker gebouwd.

Toren

Rijksmonument 32700 Toren der Ned. Herv. Kerk. Toren ouder dan kerk. Klokkenstoel met klok van H. Wegewaert, 1619, diam. 127 cm.* Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, circa 1910, in 1960 voorzien van elektrische opwinding.

Orgel

Met gebruikmaking van een ouder orgel bouwde Petrus van Oeckelen in 1847 een nieuw orgel voor deze kerk. Er is in de loop van de jaren veel met het orgel gebeurd. Voorjaar 2002 was de eerste fase van de restauratie klaar. Een volgende fase zou volgen als er weer geld voor was. Tevens staat er een tijdelijk orgel (2009-2012), gebouwd door firma L. Vermeulen in 1968.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Glas-in-loodramen