Handelingen

Rotterdam, Delftweg 13 - Petrus' Banden

Uit Reliwiki

Versie door Aaluka (Overleg | bijdragen) op 27 mei 2018 om 11:22


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus' Banden
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Overschie
Adres: Delftweg 13
Postcode:
Inventarisatienummer: 02869
Jaar ingebruikname: 1829
Architect: Adams, P.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32926

Geschiedenis

Neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1830 naar ontwerp van P. Adams. De voorgevel heeft een gepleisterde middenrisaliet met dorische zuilenstelling en fronton, overgaand in een slanke geveltoren met koepeldak. Het gepleisterde interieur heeft ionische pilasters en een cassettenplafond. De neobarokke kansel dateert uit de bouwtijd van de kerk. Pneumatisch orgel met twee manualen van T.Jos.H. Vermeulen (Alkmaar) uit 1904 (Rijksmonument), in 1954 door Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam) uitgebreid met een zelfstandig pedaal en in 1982 door Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch) gerestaureerd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Kerk van St. Petrus' Banden. Neoclassicistische zaalkerk met aan de voorgevel een zuilenstelling met fronton. Boven de gevel een houten klokkentoren met koepeldak. Inwendig gekoppelde Jonische pilasters tegen de gepleisterde wanden, waarboven een kroonlijst, van waar een cassettenplafond opgaat. Gebouwd in 1831 door P. Adams. Rijk gesneden neobarokke preekstoel uit de bouwtijd; zilverwerk uit de 18e en 19e eeuw. Mechanisch torenuurwerk, Eijsbouts, 1922. Tweeklaviers pneumatisch orgel met vrij pedaal, gemaakt in 1904 door de firma L. Ypma & Co.

In de media

Uit Overschiesekrant d.d. 1 augustus 2013

Op 16 juli 2013 is de Stichting Vrienden Petrus’ Banden opgericht met als doel geld te verzamelen voor de restauratiewerkzaamheden van het kerkgebouw Petrus’ Banden in Overschie en de naastgelegen pastorie. Restauratie is noodzakelijk om de instandhouding van deze unieke gebouwen voor de toekomst te waarborgen. In 2013 ligt de focus op het inzamelen van 1.040.000 euro voor de restauratie van het kerkgebouw. De Provincie Zuid-Holland heeft daarvoor een subsidie van eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld met als ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het kerkgebouw, de Parochie Heilige Nicolaas in Overschie, ultimo 2013 het voornoemde bedrag kan bijpassen. Vanaf 2014 zal de Stichting daarnaast ook middelen voor de restauratie van de pastorie gaan werven. De Petrus’ Bandenkerk is een mooie waterstaatkerk gebouwd in 1830 naar ontwerp van de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams. De stichting gaat in overleg met de eigenaar onderzoeken welke activiteiten de stichting rondom het kerkgebouw en pastorie kan ontwikkelen. Daarvoor zal ook een organisatie van vrijwilligers worden opgezet. Het kerkgebouw en de naastgelegen pastorie zijn Rijksmonumenten met een eigen registratienummer.

De Stichting ziet toekomst voor het kerkgebouw en de pastorie als historische en hedendaagse plek om te kerken, te gedenken en op andere wijze samen te komen.

Externe links

Afbeeldingen