Handelingen

Rotterdam, Hillevliet 139 - Leger des Heils

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Rotterdam, Hillevliet 139 - Nieuw Apostolische Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Zuid Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Hillevliet 139
Postcode: 3073KG
Bouwja(a)r(en): 1929
ID nummer: 00149 00150
Architect: Oud, J.J.P.
Oorspronkelijke bestemming: Nieuw Apostolische Kerk
Huidige bestemming: Leger des Heils
Monument status: Rijksmonument 46864


Geschiedenis

Buitengewoon belangrijke kleine rechthoekige witgepleisterde zaalkerk zonder toren, tegenover de Maranathakerk.

Deze vroegmoderne kerk, in de architectonisch interessante wijk Kiefhoek in Rotterdam-Zuid, is gebouwd als Nieuw-Apostolische Kerk.

Na restauratie en verbouwing in 1994 in gebruik bij het Leger des Heils.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De kerk is in dezelfde trant als de woonstroken opgebouwd: opgetrokken in baksteen, geheel witgepleisterd op een lage, anthracietkleurige plint, op een rechthoekige grondslag, platafgedekt en voorzien van lagere, kubusvormige uitbouwen.

De korte NO-gevel aan het Hillevliet bevat in het midden de hoofdingang met vier blauwgekleurde deuren (in oorsprong van hout, afgedekt met zink) onder een door kolommen op borstweringen ondersteunde betonnen luifel, en een laag, vierledig bovenlicht, en twee smalle vensters terzijden (oorspronkelijk alle gevat in stalen sponningen); voorts jaartal en naam, 1929, Nieuw-Apostolische Kerk, in blauwstalen letters bovenaan de overigens blinde gevel (thans van plaats verwisseld).

De lange ZO-gevel aan het Eemstein eveneens in het midden voorzien van een toegang met blauwgekleurde dubbele deuren onder een betonnen luifeltje, aan de bovenzijde een zevenledige vensterstrook, telkens door afgeronde muurdammen onderbroken en in vieren onderverdeeld, en oorspronkelijk met een andere glas-in-loodvulling dan de huidige (uit 1983), evenals aan de NW-zijde.

De korte ZW-gevel aan de tuinzijde was in oorsprong vrijwel geheel blind, doch is - afwijkend van het oorspronkelijk ontwerp - in 1983 voorzien van een kruisraam met glas-in-loodvulling, in het liturgisch centrum; voorts de smalle uitbouw aan de westzijde waarin de gang naar de vroegere consistoriekamer is ondergebracht, alsmede de toegang tot de tuin met drieledig bovenlicht, en waarin de twee oorspronkelijke vensters zijn dichtgezet.

Aansluitend de uitbouw aan de NW-zijde, waarin zich ondermeer de consistoriekamer bevindt, tot halverlengte van de kerkgevel. De NW-gevel van deze uitbouw is alleen wat betreft het muurgedeelte boven de vensters - in oorsprong drie - witgepleisterd; het benedengedeelte is opgetrokken in gele baksteen; in de NO-gevel in oorsprong een twaalfruitsbovenlicht en op de hoek een smalle toren met afgeronde hoeken.

De lager aangebouwde, in oorsprong tot fietsenstalling annex berging bestemde ruimte sluit haaks hierop aan, met tussenliggend portaal, voorzien van een blauwgekleurde deur met stoep (recentelijk teruggerooid); het platte dak steekt telkens licht uit boven de vensterstroken - in oorsprong een tienruits horizontaal bovenlicht aan de NW-zijde, en een grote zesledige matglasstrook in de naar voren uitgebouwde NO-zijde, die op de oosthoek een afgeronde muurdam bevat - alsook boven de vierdubbele, blauwgekleurde deuren aan de ZO-zijde.

Inwendig is de kerkruimte, in oorsprong geheel vlak, witgepleisterd, gewijzigd in 1983.

Links

Afbeeldingen

Exterieur