Handelingen

Rotterdam, Jacob Catsstraat - Noorderkerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 23 sep 2017 om 08:35 (link hersteld - cat)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Noorderkerk
Genootschap: Nederlandse Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Jacob Catsstraat 107
Postcode: 3035PA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1891
Architect: Hooijkaas, B.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Grote stadskerk met asymmetrisch dubbeltorenfront in neorenaissance stijl. Belangrijk werk in het oeuvre van B. Hooijkaas. Buiten gebruik en gesloopt 1974.


In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 16 December 1889.

De schenker van het kapitaal van ƒ 100.000 voor een nieuwe kerk der Ned. Herv. gemeente te Rotterdam, in het noordelijk gedeelte der stad, verbond daaraan o.a. de voorwaarde, dat het ruim der kerk als vrije plaatsen zal worden aangewezen. Willen gecommitteerden dus deze gift kunnen aanvaarden, dan zal de gemeente hebben te zorgen, dat er kapitaal komt om door de inkomsten daarvan gecommitteerden in staat te stellen het onderhoud en de bediening van het gebouw te bekostigen. Voorts werd deze week aan de gemeente een orgel ten geschenke aangeboden, alsmede een gift van ƒ 500 voor een predikstoel.

Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 December 1894.

Het nieuwe orgel in de Noorderkerk. Hedenmiddag te 2 1/2 uur is in de Noorderkerk het nieuwe orgel door den heer M.H. Van 't Kruys voor een groote schaar genoodigden ingewijd. De nummers van het programma waren er op berekend de onderdeelen van het orgel in hun fraaien klank te doen uitkomen en deze berekening heeft niet gefaald. Er was één roep over den welluidenden toon en het deftige nobele geluid. Een vriendelijke welwillendheid van den heer Van 't Kruijs stelt ons in staat omtrent dit orgel enkele bijzonderheden te geven. Het is een geschenk; de bouw heeft ruim 1 1/2 jaar geduurd en de waarde is circa f 17.000. Het orgel is gebouwd door den heer J.F. Witte, firma Bätz en Cie te Utrecht, de oudste firma in ons land. De kast is ontworpen door den architect B. Hooijkaas Jr. en vervaardigd door de firma gebrs. Van Malsen te 's-Gravenhage. Voor het front heeft de heer N.L.F. Kok, lid der firma Kleykamp en Kok, de modellen en het beeldhouwwerk ontworpen.

Orgel

Het Witte-orgel uit 1894 kreeg in 2009 een nieuwe bestemming in de Catharinakerk te Asperen .

Externe link

Afbeeldingen

<Gallery> Afbeelding:Rotterdam N.H.Noorderkerk.jpg Bestand:Rotterdam Noorderkerk JF Witte 1894.jpg Afbeelding:Rotterdam Noorderkerk Witte 1892.jpg Afbeelding:Rotterdam Noorderkerk RN 15 Dec 1894.jpg <Gallery>