Handelingen

Rotterdam, Kerkstraat 43 - Hillegondakerk

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 3 apr 2023 om 10:30 (aanvulling)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hillegondakerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand Rotterdam
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam (Hillegersberg)
Adres: Kerkstraat 43
Postcode: 3054NB
Sonneveld-index: 02329
Jaar ingebruikname: 15 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32899

Geschiedenis

Buitengewoon belangrijke historische dorpskerk met toren, in het voormalige dorp Hillegersberg, in het noorden van Rotterdam. Vermoedelijk is dit de oudste kerk in de huidige (2023) Gemeente Rotterdam.

Rond het jaar 1000 heeft op de plek van deze kerk een houten kerkje gestaan. Dat werd in 1250 vervangen door een stenen kerkje. Grote kloostermoppen uit die tijd zijn in de toren van de huidige kerk terug te vinden. In 1426 werd de kerk vernield gedurende de strijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Het duurde tot ongeveer 1500 voordat de kerk weer werd herbouwd. In 1573 werd de eerste predikant aangesteld. In de eerste helft van de 16e eeuw werden de zijbeuken gebouwd en de toren nogmaals verhoogd. De kerk kreeg toen de vorm van een pseudo-basiliek. Het koor werd in 1687 vergroot en in 1856 weer vernieuwd. In 1941 vond een ingrijpende restauratie plaats. De laatste omvangrijke restauratie werd in 1995 - 1997 uitgevoerd.

Omschrijving

Mooie dorpskerk. Pseudo-basiliek uit de 15de eeuw met aan drie zijden ingebouwde toren en een eenbeukig koor. Inwendig houten tongewelven en slanke zuilen met lijstkapitelen. Kansel uit 1631. Orgel van Abraham Meere uit 1830, in 1982-1984 door Leeflang Orgelbouw (Apeldoorn) gereconstrueerd en uitgebreid met vrij pedaal. 17de-eeuwse koperen kronen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

NED. HERVORMDE KERK. Laat-gotische pseudobasiliek met oudere toren, omstreeks 1300, die in een latere periode verhoogd is. Tot de inventaris behoren: een preekstoel, 1640, met koperen lezenaar; 13 armluchters, 18e eeuw; koperen voorzangerslezenaar en twee kandelaars, 18e eeuw; negen blakers; een bank, waarvan voorschot en rugschot toogpanelen vertonen, 17e eeuw; zes koperen kaarsenkronen, 17e eeuw; verscheidene grafzerken, 17e eeuw. Consistoriekamer met plafond en schouw met stucwerk, Lod. XVI, alsmede betimmering. Orgelkas van A. Meere uit 1830. Hierin een nieuw instrument van fa. Leeflang uit 1981 dat buiten de bescherming valt.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 Mei 1923.

Gisteravond heeft te Hillegersberg de inwijding plaats gehad van het gerestaureerde kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente aldaar. De kerk, die met een 200-tal zitplaatsen is vergroot, was geheel gevuld met belangstellenden. Ds. Van Reeuwijk, pastor loci, sprak een historische rede uit, waarin hij veel interessants vertelde uit de geschiedenis van het dorp Hillegersberg, van 980 af, zijn kerk en gemeente. De organist Schaddelee, van Rotterdam, bespeelde het nieuwe orgel en mej. Siezen gaf eenige zangnummers. De kerk is zooveel mogelijk in den oorspronkelijken toestand hersteld, niet zonder geldelijke opoffering van den kant der gemeente, die, zonder subsidie, de onkosten van f 40.000 moest bijeenbrengen. Aan het slot der samenkomst sprak de heer M.C. Siezen, voorzitter der commissie tot restauratie, den predikant toe, om hem te danken voor den velen arbeid,, die deze ten bate van het restauratiewerk hoeft verricht.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur