Handelingen

Rotterdam, Sint Laurensstraat 49 - Doopsgezinde Vermaning (1775 - 1940)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Doopsgezinde Kerk
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Sint Laurensstraat 49
Postcode:
Sonneveld-index: 03106
Jaar ingebruikname: 1775
Architect: Kool Sr, Aart en Aart Kool Jr.
Huidige bestemming: verwoest 14 mei 1940
Monument status: Geen

Geschiedenis

Verwoest 14 mei 1940

De Doopsgezinde Vermaning bevond zich op een geheel door woonhuizen omgeven binnenplaats. Interieur in rococostijl. Orgel uit 1775 van J.J. Mitterreither (Leiden), inwendig in 1921 vernieuwd door J. & G. van der Kley (Rotterdam).

Sint Laurensstraat

Deze straatnaam verwijst naar de heilige aan wie oorspronkelijk de Grote- of Sint Laurenskerk was gewijd. De straat liep van de Coolsingel naar het Grotekerkplein. Ze was genoemd naar de aan dit plein staande Grote- of Sint-Laurenskerk en liep over het tracé van vier oude straten: de Korte Torenstraat, het Gedempte Blindemanswater, het Gedempte Franschewater en het Gedempte Spinhuiswater. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken. (Bron:Stadsarchief Rotterdam)

In de media

  • Uit Het Vaderland, 6 Juni 1940.

Verdwenen is ook de Doopsgezinde kerk, een schuilkerk, gebouwd op een binnenterrein tusschen de St. Laurensstraat en de Leeuwenstraat toegankelijk door een poortje met een smeedijzeren hek in eerstgenoemde straat.

Deze kerk was gebouwd in 1772—1775 naar ontwerp van Aart Kool met medewerking van zijn zoon Aart Kool Jr. Het fraaie interieur van 12 bij 18 M. bij een hoogte van 13 M., in den overgangsstijl tusschen Lodewijk XV en Lodewijk XVI, had een uitstekende aankleeding in het fraaie orgel, de wandbetimmeringen en banken, met als hoofdmotief den smaakvol bewerkten preekstoel met zachtgebogen zeskante kuip, en was overspannen met een gestukadoord gewelfd plafond, door breede banden in drie gewelfvelden ingedeeld, waarvan het middelste den vorm van een kruisgewelf zonder ribben had.

  • Uit Het Vaderland, 18 Juni 1940.

Dezer dagen hebben we een en ander verteld over de zorgen, waaronder de Ned. Herv. en de Geref. gemeente gebukt gaan. Daar is allereerst de Doopsgezinde Gemeente, welke het verlies betreurt van haar prachtig kerkgebouw aan de St Laurensstraat 59. Dit kerkgebouw was een van de weinige schuilkerken, die Rotterdam nog telde. De bekende Rotterdamsche architect de heer J. Verheul Dzn, heeft destijds van dit kerkgebouw een zeer interessante beschrijving gegeven in zijn studie: De Doopsgezinde Gemeente en haar kerkgebouw te Rotterdam.

Het gebouw dateerde van 1775 en vooral het inwendige — preekstoel, orgel, wandbetimmeringen en de bankenrijen — behoorde tot het beste der nog bestaande belangrijke interieurs van de vroeger daar ter stede gebouwde schuilkerken. Ook de kerkeraadskamer — op zichzelf al een museum — is vernield. Hier gingen o.a. verloren de portretten van Jan en Pieter Bisschop, die destijds den bouw van het kerkje mogelijk hebben gemaakt alsmede de foto's van al de predikenten, die in den loop der jaren de Doopsgezinde Gemeente hebben gediend. Het staat nog niet vast, of de Gemeente weer tot nieuwen bouw zal overgaan. Veel zal afhangen van de plannen, die momenteel worden uitgewerkt door ir Witteveen. De Doopsgezinde Gemeente is, wat haar plaats van samenkomst betreft aangewezen op de binnenstad. Het zal er nu van afhangen, of in het nieuwe stadsplan ook ruimte zal worden beschikbaar gesteld voor kerkbouw, m.a.w. of er ook woonwijken zullen verrijzen. Zoolang hierover geen zekerheid bestaat is afwachten geboden en zal worden saamgekomen in de Noorsche Zeemanskerk aan den Westzeedijk, De Waalsche of Fransche kerk.

Externe link

Afbeeldingen