Handelingen

Rotterdam, Vasteland/Herderstraat - Schotse Kerk (1697 - 1940)

Uit Reliwiki

Versie door Waterman (Overleg | bijdragen) op 15 sep 2018 om 13:05 (Externe links)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Schots
Genootschap: Scots International Church
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Vasteland/Herderstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 03193
Jaar ingebruikname: 1697
Architect: Persoons, Claes Jeremiasz.
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: Geen

Geschiedenis

Op 13 december 1695 werd de eerste steen voor deze kerk gelegd. In 1697 was de kerk klaar en op 20 oktober 1697 werd de kerk ingewijd. Op 14 mei 1940 werd de kerk getroffen tijdens het bombardement van Rotterdam. Hierbij bleef alleen de kluis met kunstschatten en het archief bespaard. Na het bombardement werden de diensten gehouden in een schoolgebouw aan de Graaf Florisstraat. In 1952 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen aan de Schiedamse Vest.

In de media

Uit Het Vaderland, 18 Juni 1940.

De Schotsche kerk. De Schotsche Gemeente te Rotterdam mocht zich er op beroemen de oudste Rotterdamsche kerk te bezitten, welke na de Hervorming op stadskosten werd gebouwd. Dit gebouw is geheel verloren gegaan. Het dateerde uit de jaren 1695-1697— en vormde door zijn gunstige ligging aan het Vasteland, juist tegenover den Schiedamschedijk, met zijn gelukkig silhouet, zijn in elkaar grijpende dakvorsten, bekroond met een forsch open achtkantig daktorentje, een deftig geheel. Met het fraaie kerkje — waarvan de eigenlijke ontwerper onbekend is gebleven — is ook verloren gegaan de 17de eeuwsche kansel uit het in 1911 gesloopte oude Schotsche kerkje aan de 1e Lombardstraat. Deze was een geschenk van de Ned. Herv. Gemeente san de Schotsche Gemeente als aandenken, dat deze laatste van 1658—1697 in dit oude kerkje haar godsdienstoefeningen heeft gehouden. Toch is er in den puinhoop nog wel iets bewaard gebleven, doordat de kluis zich goed heeft gehouden. Het archief werd geheel intact bevonden, alsmede het zilver en een kostbare Bijbel van groot formaat uit de zestiende eeuw. Het zilver is voorloopig naar het museum Boymans overgebracht. Het archief en de Bijbel zijn in bewaring genomen door den stadsarchivaris mr H.C. Hazewinkel. Voorloopig zal de Schotsche gemeente niet kunnen samenkomen. Niet alleen mist men een geschikte vergaderplaats maar bovendien bevindt de predikant zich momenteel in Engeland. Eerst als deze is teruggekeerd, zal het kerkbestuur plannen beramen voor de toekomst.

Externe links

Afbeeldingen