Handelingen

Rouveen, Oude Rijksweg 443 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Rouveen - Staphorst
Provincie: Overijssel
Gemeente: Staphorst
Plaats: Rouveen
Adres: Oude Rijksweg 443
Postcode: 7951EK
Inventarisatienummer: 10526
Jaar ingebruikname: 1641
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 47070


Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Verving een oudere kerk uit 1400.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Eenvoudig, in 1641 ter plaatse van een oudere voorganger, uit baksteen opgetrokken KERKGEBOUW, op rechthoekige grondslag. De in twee geledingen opgetrokken toren onder even ingesnoerd leiengedekt tentdak en met sobere ingangspartij, gelegen binnen spitsbogig spaarveld met rond venster onder Tudor-achtige boog; galmgaten binnen spitsbogige spaarvelden; staafankers. Het door een met pannen belegd schilddak gedekte rechtgesloten schip gesteund door steunberen met door pannen gedekte afzaten en voorzien van Tudor-achtige spitsboogvensters in de achter- en zijgevels; deur en enkele kleine vensters. Inwendig van belang de volgende interieur-onderdelen: drie 17de eeuwse koperen kronen en een eind 17de eeuwse (XVIId) koperen lezenaar. Kerkgebouw met enige interieur-onderdelen van belang wegens architectuur- en kunsthistorische waarde.

Toren

Eenvoudige bakstenen toren onder tentdak. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, nr. 207, buiten gebruik gesteld.

Orgel

Het orgel is in 1965 gebouwd door de firma R. Kamp & Zoon (Zwolle).

Dispositie:

  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Quint 2⅔' - Gemshoorn 2' - Mixtuur 2' 5 sterk - Trompet 8' (horiz.).
  • Rugwerk (manuaal 1): Roerfluit 8' - Prestant 4' - Koppelfluit 4' - Octaaf 2' - Sesquialter 2⅔' 1-2 sterk - Scherp 1' 3 sterk.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' - Bazuin 16' - Schalmei 4'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 18 september 2007.

De hervormde gemeente Rouveen krijgt vanaf deze week twee zelfstandige wijkgemeenten. Dat meldt scriba G. van Tol desgevraagd. Tot op heden bestond de hervormde gemeente van Rouveen uit één gemeente, met één kerkgebouw en twee predikanten. Alleen in het pastoraat was er sprake van een verdeling in twee wijken.

Met de bevestiging en intrede van ds. H. Born, afgelopen zondag, heeft de kerkenraad besloten het plaatselijke reglement aan te passen en te gaan werken met twee zelfstandige wijkgemeenten en wijkkerkenraden. Een algemene kerkenraad functioneert als overkoepelend orgaan.

De hervormde gemeente Rouveen belegt voortaan per zondag vier kerkdiensten: twee in de kerk en twee in het verenigingsgebouw. De predikanten, ds. L.C. Talsma en ds. H. Born, gaan op zondag beiden één keer voor in de kerk en in het verenigingsgebouw.

Uit Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2010.

Het oudste gebouw van de gemeente Staphorst krijgt een opknapbeurt. De galerij van de hervormde kerk aan de Oude Rijksweg in Rouveen wordt vernieuwd. Ook de oud-Hollandse pannen op de kap worden opnieuw gelegd. Dat is nodig vanwege lekkage. Met de restauratie is 325.000 euro gemoeid.

Ouderling-kerkrentmeerster Hendrik de Haan deelt mee dat de galerij nieuwe banken en een nieuwe vloer krijgt. Ook wordt het ventilatiesysteem van de kerk verbeterd. Onder de dakpannen komt een laag ventilerend folie om lekkage tegen te gaan. De vrijkomende banken krijgen een nieuwe bestemming. Via Stichting Hulp Oost-Europa zijn de banken bestemd voor een kerk van de Roma’s in de Oekraïne.

De verbouwing begint op 10 mei en duurt tot begin juli. In die tijd vinden de kerkdiensten plaats in het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt, waar de gemeente ook tijdens de verbouwing in 1994 onderdak vond.

De uit 1641 daterende hervormde kerk kan wegens zijn monumentale status niet worden uitgebreid. Het kan 750 kerkgangers bevatten. De gemeente van zo’n 2700 leden en doopleden wordt bediend door ds. H. Born.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur