Handelingen

Ruinerwold (Blijdenstein), Blijdenstein 3 - Bartholomeus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bartholomeüs
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Ruinerwold
Provincie: Drenthe
Gemeente: De Wolden
Plaats: Ruinerwold
Adres: Blijdenstein 3
Postcode: 7961LH
Inventarisatienummer: 14167
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32983


Geschiedenis

Historische kerk met toren, buiten het dorp het Ruinerwold.

opname 19-04-2008 © Leon Bok
opname 19-04-2008 © Leon Bok
opname 19-04-2008 © Leon Bok
opname 19-04-2008 © Leon Bok

Al in 1152 was er al sprake van een kerk op deze plaats. Maar pas rond 1200 wordt er een Romaanse kerk van kloostermoppen gebouwd en aan Maria Magdalena gewijd. In één dubieuze bron is sprake van een klooster, maar dat moet een vergissing zijn. Wel zal het Benedictijner klooster te Ruinen (sinds 1140) invloed gehad hebben op de kerk van Blijdenstein. In het midden van de 15de eeuw wordt onder leiding van een bouwmeester uit Ruinen (Johannes de Werkmeister) de kerk ruim twee keer zo groot gemaakt in Gotische stijl. Deze kerk kreeg een toren van het Drentse torentype, zoals ook diverse andere kerken in de regio, die onder invloed van deze bouwmeester zijn verbouwd. Na de verbouwing werd de kerk aan Bartholomeus gewijd. Door de gele kloostermoppen is in de zuidmuur nog een stuk muur van de Romaanse kerk te herkennen in de Gotische kerk, die uit rode baksteen werd opgetrokken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. Oorspronkelijk romaanse kerk, in de 15e eeuw in Gotische stijl verbouwd en in de 16e eeuw uitgebreid met een noordbeuk. In het Romaanse deel van de zuidmuur is een dichtgemetselde hagioscoop te zien. De consistorie (noordoosthoek van de kerk) bevat nog het oorspronkelijke stenen gewelf. Ook zijn hier nog (met enige moeite) de originele kraagstenen te zien en een piscini. Inventaris: preekstoel en een klavierorgel, in 1872 gemaakt door P. van Oeckelen te Harenermolen. Door een piano/fortetrede wordt een tweede klavier gesuggereerd. In 1922 gerestaureerd en overgeplaatst van de koorzijde naar de westwand van de kerk. Bij het begin van van het koor is een beeld aan de muur van Martha Ganzinga bevestigd: 'de oude engel'. In de toren hangt sinds de tweede helft van de 19e eeuw een klok van G. van Wou uit 1506, diam. 102 cm.

Oorspronkelijk waren beide toegangen tot het kerkelijk erf (aan de westkant en aan de noordkant) voorzien van een smeedijzeren "duivelsroosters". Recent zijn deze vervangen door moderne exemplaren van betonijzer.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur