Handelingen

Schokland, Ruïnepad - ruïne oude Enser kerkje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Enser kerkje
Genootschap: Rooms Katholieke kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Schokland
Adres: Palenweg 5
Postcode:
Jaar ingebruikname: 14e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: ruine en begraafplaats
Monument status: Rijksmonument, Unesco Wereld erfgoed

Beschrijving

Aan de zuidkant van Schokland ligt de ruïne van de Enserkerk. De ruïne is het oudste zichtbare bewijs van bewoning op Schokland. De ruïne bevat de resten van een kerk, waarvan de oudste bouwfase dateert uit de 14e eeuw. Reeds in 1717 is de kerk verlaten, maar nog tot aan de ontruiming van het eiland in 1859 is de kerk in gebruik gebleven als begraafplaats. Nadien is de kerk sterk in verval geraakt en dreigde de ruïne zelfs uiteen te vallen. Het Flevolandschap heeft het initiatief genomen tot restauratie van de kerkruïne. Bijzonder is dat na de restauratie van de kerkruïne, de beenderen van de Schokkers in het hart van de kerk zijn herbegraven. Deze waren in de jaren 1940 opgegraven voor wetenschappelijk onderzoek. De herstelprojecten zijn onderdeel van het bewaren van de cultuurhistorische waarden van Schokland en het beter toegankelijk maken van dit 'eiland op het droge'. Het project is een onderdeel van het 'Project Schokland, UNESCO werelderfgoed'. Schokland is in 1995 op de UNESCO wereld erfgoedlijst geplaatst vanwege de grote historische en archeologische waarde.

Geschiedenis

In de 14e eeuw werd hier een kerkje gebouwd ter vervanging van een kerkje dat 700 meter zuidelijker heeft gelegen. Dit kerkje moest wegens overstroming worden afgebroken. In de loop der eeuwen is het kerkje zes maal veranderd en uitgebreid. Het kerkje bleef tot 1717 in gebruik.

In dat jaar werd een nieuw Ned. Hervormd kerkje gebouwd op de Middelbuurt. Het kerkje op de zuidpunt van Schokland bleef nog jaren dienstdoen als kerkhof. In de 19e eeuw werd het kerkje gesloopt. Toen in 1859 het eiland verlaten moest worden bleven de doden achter.

In 1940 werden de graven opgegraven en voor onderzoek afgevoerd naar de Universiteit van Amsterdam. Deze beenderen van een groot aantal Schokkers werden in 2003 opnieuw op respectvolle wijze begraven in de ruïne van de kerk.

Bron: Het Flevolandschap

Afbeeldingen