Handelingen

Schoondijke, Dorpsstraat 37 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Ned. Hervormde kerk
Gemeente : Sluis
Plaats : Schoondijke
Adres : Dorpsstraat
Provincie : Zeeland
Jaar ingebruikname : 1656
Huidige bestemming : door oorlogshandelingen verwoest
Naam kerk :
Architect :
Monument-status :
Inventarisatienummer : 06725

Geschiedenis

Door oorlogshandelingen verwoest 1944.

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 December 1920.

De vrijzinnige kerkvoogden der Herv. kerk te Schoondijke hebben aan de Geref. gemeente aldaar het gebruik van het Herv. kerkgebouw toegestaan, hetgeen onder de hervormden nogal afkeuring ondervindt, omdat men meent, dat omgekeerd niet zoo verdraagzaam zou worden opgetreden.

Algemene gegevens
Genootschap : PKN
Gemeente : Sluis
Plaats : Schoondijke
Adres : Dorpsstraat 37
Provincie : Zeeland
Jaar ingebruikname : 1950
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Protestantse kerk
Architect : Eibink, A.
Monument-status :
Inventarisatienummer : 06726

Geschiedenis

1999 Samen-op-weg, na verbouw 2004.

Orgel

In het gebouw is 1 pijporgel aanwezig

Het orgel heeft de volgende plaats in het gebouw: galerij boven ingang Over het orgel zijn de volgende informatiebronnen bekend: Website http://www.orgelsinzeeland.nl Historische gegevens

De bouwer van orgelkas en binnenwerk is D.A. Flentrop

Orgelkas en binnenwerk zijn opgeleverd in 1951

Het orgel heeft geen andere locatie gehad in het gebouw.

Technische gegevens

Het orgel is voorzien van de volgende klavieren: één manuaal, geen pedaal

De dispositie is als volgt: Manuaal: Holpijp 8’ basc./disc., Quintadeen 8’, Prestant 4’, Spitsfluit 4’ basc./disc., Octaaf 2’, Sesquialter II sterk disc., Scherp IV sterk, Ranket 16’ basc./disc.

Plaats klaviatuur / speeltafel: voorzijde kas Manuaalomvang: C-e’’’; Deling Bas/Discant: b/c’ Windladensysteem: sleeplade; Toetstractuur: mechanisch; Registertractuur: mechanisch; Stemtoonhoogte: a1 = 440 Hz Stemmingssysteem (Temperatuur): Evenredig zwevend?

[INVCOZZL]


Afbeeldingen

<gallery> Afbeelding:Schoondÿke N.H.Kerk 2.jpg Afbeelding:Schoondÿke N.H.Kerk 003.jpg Afbeelding:Schoondÿke N.H.Kerk-Int..jpg Afbeelding:Schoondijke Protestantse Kerk Flentrop 1951.jpg Afbeelding:Schoondijke_Protestantse_Kerk3.JPG|© http://www.orgelsinzeeland.nl Afbeelding:Schoondijke_Protestantse_Kerk5.JPG|© http://www.orgelsinzeeland.nl <gallery>