Handelingen

Sint-Oedenrode, Lieshoutseweg 11 - Antonius van Padua

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius van Padua
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Meierijstad
Plaats: Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Adres: Lieshoutseweg 11
Postcode: 5492HR
Sonneveld-index: 07977
Jaar ingebruikname: 1911
Architect: Kooken, L.J.P.
Huidige bestemming: kerk met bedevaartkapel en begraafplaats
Monument status: Rijksmonument 520467


Geschiedenis

Charmante kleine neoromaanse kerk met toren, in de buurtschap Nijnsel.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De Neo-Romaanse PAROCHIEKERK uit 1911 is ontworpen door de architect L.P.J. Kooken en gebouwd door de firma Kocken. Zij is gelegen in het gehucht Nijnsel en is gewijd aan Sint Antonius van Padua. Het interieur is omstreeks 1970 gemoderniseerd.

Omschrijving

De sobere eenbeukige kerk is opgetrokken uit machinale baksteen en heeft een smaller, rechtgesloten koor. Ten zuiden van het koor is een eenlaags sacristie aangebouwd onder schilddak, belegd met leien in Maasdekking. Ook het zadeldak met wolfseind van de kerk is belegd met leien in Maasdekking. De voorgevel heeft een asymmetrische opbouw met een centraal gelegen portaal onder rondboog, gevuld met een reliëf van de Heilige Antonius van Padua. Boven het portaal bevindt zich het rondvenster van de orgeltribune, onder gemetselde wenkbrauwboog. In de topgevel is met gele verblendstenen een kruisvormig siermetselwerk aangebracht. Rechts van het voorportaal is een rondboogvenster aangebracht, dat evenals alle andere ronboogvensters is voorzien van een gemetselde wenkbrauwboog. Links van het voorportaal de risalerende klokkentoren van drie geledingen, onder helmdak belegd met leien in Maasdekking. Elke zijde van de toren kent in de bovenste geleding een dubbele rondboogvormige galmopening, met daaronder een dubbele gevelnis met siermetselwerk van gele verblendstenen. In de topgevel van elke zijde is een wijzerplaat aangebracht. De geleding van de toren is afgezet met siermetselwerkbanden van gele verblendstenen, die zich voortzetten over de gehele voorgevel.

opname 06-08-2010 © Leon Bok

De middenbeuk telt zes traveeën en het koor twee, die van elkaar worden gescheiden door eenvoudige steunberen. Binnen elke travee is een tweedelig rondboogvenster aangebracht, gevuld met glas-in-loodramen. De dakrand kent een muizentandversiering. Het interieur kent afwisselingen tussen een muurgeleding in schoon metselwerk en gepleisterde muurvlakken. De gekoppelde rondboogramen zijn met de bakstenen omlijstingen van de kruiswegstaties gevat in een later weggeschilderde rondboog. Pilasters scheiden de traveeën en dragen de ribben van het gewelf op kraagstenen. De kruiswegstaties die de nissen sierden, zijn omstreeks 1970 verwijderd. Midden in elke zijwand is een biechtstoel aangebracht, die naar buiten is uitgebouwd en randen van schoon metselwerk heeft. Het rechtgesloten koor met cassettenplafond wordt van het middenschip gescheiden door een rondboog. De rondboog wordt geflankeerd door een tweetal gepolychromeerde beelden, voorstellende Maria met kind en Sint Antonius van Padua met kind en lelie. Het witte natuurstenen Neo-Gotische altaar bevindt zich centraal tegen de achterwand van het koor. De keramische vloerplavuizen dateren van omstreeks 1970. Hetzelfde geldt voor de uitkraging van het koorbalkon. Bij die gelegenheid zijn ook de oorsponkelijke kerkbanken verwijderd. In de sacristie bevindt zich de oorspronkelijke houten credenstafel.

Waardering

De parochiekerk is van algemeen belang als object en in samenhang met de andere onderdelen van het complex. Zij heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de opkomst van kleine katholieke parochies in het begin van de twintigste eeuw en als bedevaartsplaats. Zij heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van relatief ongebruikelijke neoromaanse bouwkunst en als representant van de bouwkunst van de architect L.P.J. Kooken en de wijze waarop hij afstand neemt van de neogotiek. Zij is gaaf behouden en is zeldzaam als voorbeeld van een twintigste-eeuwse bedevaartsplaats.

Het HEILIG HARTBEELD van J. Custers uit 1924 is voor de kerk en iets opzij daarvan gelegen. De BEDEVAARTKAPEL in Eclectische stijl uit het interbellum is achter de kerk en onder eikenbomen gelegen. Zij wordt jaarlijks gebruikt voor de openluchtmis tijdens de zomerse bedevaart ter ere van Sint Antonius van Padua, die door pastoor Panken is geïntroduceerd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur