Handelingen

Sint Jacobiparochie, Oosteinde 1 - Groate Kerk (1843 - 2010)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Groate Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Sint Jacobiparochie
Adres: Oosteinde 1
Postcode: 9079KZ
Jaar ingebruikname: 1843
Architect: Romein, Th.
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 9511
Sonneveld ID: 9553

Geschiedenis

Monumentale neoclassicistische kerk met toren.

Als Ned. Herv. kerk buiten gebruik gesteld in (ongeveer) 2010.

De kerk is in eigendom bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt verhuurd aan Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk op ommuurd kerkhof. In 1843 door de Leeuwarder architect Thomas Romein in Doristische stijl herbouwde kerk, bestaande uit een breed schip waarvoor een hal met zuilenportiek en fronton. In de N.buitenmuren deels achter muur van de consistoriekamer, stichtingssteen. Boven de hal ronde klokkekoepel op vierkante grondslag. Interieur met gestucte pilasters en vensteromlijsting. In de kerk preekstoel uit de bouwtijd. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1844 gemaakt door L. van Dam en Zonen, met gebruikmaking van ouder materiaal. Tweeentwintig zerken, deels op het kerkhof volgens Grafschriften tussen Flie en Lauwers II en een aantal onder de houten vloer.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 23 maart 2010.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken begint volgende week maandag met de restauratie van de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie. Bouwbedrijf De Haan uit Dokkum voert de komende maanden verschillende werkzaamheden uit aan het dak, het torentje en de vloer in de kerk. Het restauratieplan is van architect Brouwer uit Beetsterzwaag.

Voor de werkzaamheden is een bedrag nodig van circa 450.000 euro. Het grootste deel is toegezegd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en diverse cultuurfondsen. Op dit moment is er nog een tekort van 135.000 euro. De start van de restauratie kan echter niet wachten omdat de rijkssubsidie voor de restauratie in gevaar zou kunnen komen.

De Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk, die het gebouw huurt en exploiteert als cultureel centrum voor de wijde omgeving, wil van de gelegenheid gebruik maken om ook het interieur voor 250.000 euro een opknapbeurt te geven. Daarvoor is reeds 75.000 euro toegezegd van cultuurfondsen en 7000 euro van de dorpsbewoners.

Met de Stichting Jabikspaad en het Landelijk Genootschap Sint Jacob wordt bovendien gesproken over de vestiging van een informatiecentrum over het Jabikspaad in het voorportaal van de Groate Kerk. Het Jabikspaad is een wandel- en fietsroute van Sint Jacobiparochie naar het Overijsselse Hasselt. De route is geënt op de rooms-katholieke pelgrimstocht van Sint Jacobiparochie naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Externe links

Website Groate Kerk
Stichting Alde Fryske Tsjerken - Groate Kerk Sint Jacobiparochie
De kerk op Wikipedia

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur