Handelingen

Sittard, Plakstraat 24 - St Agnetenberg

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Helena
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Sittard-Geleen
Plaats: Sittard
Adres: Plakstraat 24
Postcode: 6131HT
Inventarisatienummer: 17735 13490
Jaar ingebruikname: 1706
Architect:
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Rijksmonument 33715

Geschiedenis

Het klooster werd gebouwd op de plaats, waar de Dominicanessen in 1649 een pand van de stadvoogdij hadden betrokken, aangevuld met met de in 1655 gekochte restanten van het poosthuis van de heren van Dobbelstein, de zg. Dobbelsteinporte. De kloosterkerk werd gebouwd in de jaren 1699-1706. Na het vertrek van de zusters in de Franse tijd (1801) was het kloostergebouw o.a. in gebruik als armenschool en als stadsschool (1831). Vanaf 1857 is het complex in gebruik als bij de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, die zich richtten op de armen- en ziekenzorg. In 1858 stichtten ze er ook een bewaarschool. In 1966-'68 ontwierp de architect H. Palmen langs de Plakstraat een nieuwe vleugel. (Bron:Kerkgebouwen in Limburg)

St. Agnetenberg is op dit moment in gebruik als klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Voormalig Agnietenklooster. Kapel 1699-1702; vier vleugels om de pandhof, 1662 e.v. en twee vrijstaande bijgebouwen 1728 en 1749. Hoogaltaar, 1780; twee zij-altaren 1776, communiebank, midden XVIII, Lodewijk XV-preekstoel, betimmering, XVIII. Klokkenstoel met klok van F.A. Gaulard, 1838, diam. 47,5 cm.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door firma L. Verschueren in 1971.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur