Handelingen

Sleeuwijk, Rijksstraatweg 22 - Jozef Werkman

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Werkendam
Plaats : Sleeuwijk
Adres : Rijksstraatweg 22
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1964
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Jozef Werkman
Architect : Jong, J. de
Monument-status:
Geschiedenis

Hulpkerk, verbouw 1979.Gebouwomschrijving SKKN

Kort historisch overzicht Het kerkgebouw St. Jozef Werkman te Sleeuwijk, in 1964 gebouwd als semipermanente bijkerk maar thans in gebruik als gewone parochiekerk, behoort tot de parochie Joannes Nepomucenus. Een tweede locatie die vooral gebruikt wordt voor hoogtijdagen is de monumentale waterstaatskerk te Woudrichem. De St. Jozefkerk, gelegen aan de Rijksstraatweg, is ontworpen door architect J. de Jong onder bouwpastoor S. Baselaar, o.f.m. De eerste steen werd gelegd op 15 februari 1964. Het gebouw kon ingezegend worden op 28 augustus 1964. Het is een rechthoekige, functionele ruimte die alleen onderbroken wordt door twee steunpilaren die een balk dragen die van voor naar achter loopt. Aanvankelijk lag de ingang aan de achterzijde, maar na een verbouwing in 1979 heeft men de hoofdingang verplaatst naar de voorzijde aan de Rijksstraatweg. Het portaal werd toen verbouwd tot sacristie.

In het interieur werden twee brede stenen kolommen vervangen door de huidige dunnere ronde staanders, waartussen het altaar kwam te staan. Banken werden vervangen door stoelen en er kwamen een nieuw altaar, doopvont en lezenaar. Omstreeks 1987 zijn de glas-in-loodramen in de voorgevel aan de Rijksstraatweg geplaatst. Deze zijn afkomstig uit de H. Antonius van Paduakerk te Werkendam (1951), waar ze omstreeks 1957 geplaatst zijn. Nadat op 11 mei 1986 voor het laatst dienst was gehouden in de Antonius kerk en de kerk gesloopt zou worden zijn de ramen naar Sleeuwijk gekomen. Bij die gelegenheid is ook het altaar verplaatst naar de oostzijde, zodat de ramen zich bevinden aan de rechterzijde van de kerkgangers.