Handelingen

Smilde, Leemdijk 29 - Beth-El (1909 - 1980)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Ned. Hervormde Kerk
Gemeente : Midden-Drenthe
Plaats : Smilde
Adres : Leemdijk 29
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1909
Huidige bestemming: Schuur
Naam kerk : Beth-el
Architect :
Monument-status:
Inventarisatienummer: 14197


Geschiedenis

Zondagsschool, '45 - ca '55 diensten, bg

In 1907 trouwde te Smilde de heer Ludwig, eigenaar van een confectiefabriekje. Hij begon hetzelfde jaar een zondagsschool op "De Scheiding", de grens tussen Drenthe en Friesland, ten huize van de familie Smid. Na twee jaar waren er zo veel kinderen dat er een apart gebouwtje moest komen. Het kreeg de naam Beth-El. De diaconie van de hervormde gemeente Hijkersmilde betaalde de bouwkosten. De grond kreeg men in erfpacht. De heer Ludwig heeft er ongeveer 50 jaar de zondagsschool geleid. Toen hij stopte, ongeveer 1960, heeft de heer Schreuder het overgenomen. Na de Tweede Wereldoorlog is er ongeveer tien jaar lang in Beth-El op zondagmorgen ook kerk gehouden Verder is Beth-El gebruikt voor jeugdclubs en contactavonden voor de buurt. Door de toenemende ontvolking is het kerkelijk werk in Beth-El rond 1980 gestopt. Het gebouwtje heeft nu een opslagfunctie. (Info van de predikant van Smilde - BS)

Teruggeplaatst van "http://reliwiki.nl/index.php?title=Appelscha%2C_Leemdijk_%28Smilde%29_-_De_Scheiding/Bethel"

Afbeeldingen

Exterieur