Handelingen

Sneek, Singel 28 - Doopsgezinde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Doopsgezinde Kerk
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Sneek
Adres: Singel 26-28
Postcode: 8601AJ
Inventarisatienummer: 09606
Jaar ingebruikname: 1842
Architect: Rollema, P.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 34067
opname 1966 © AvD.

Geschiedenis

Belangrijke neoclassicistische / neogotische kerk zonder toren. Verving een kerk uit 1654 op dezelfde plek.

  • 2022 - De doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek wordt verkocht aan Friso Bouwgroep om er inpandige woningen te realiseren.

Orgel

Na de bouw van de nieuwe Doopsgezinde Kerk in 1841/1842 werd het orgel in 1845 aanbesteed. Het werd in de zomer van 1847 in gebruik genomen. Scheuer gebruikte de oude windlade en het pijpwerk van het orgel van Van Gruisen uit 1786, een instrument met één manuaal en aangehangen pedaal. Het hoofdwerk is vrijwel geheel afkomstig van het oude orgel. De Woudfluit 2' maakte Scheuer door de oude Quint in te korten. Na kleine reparaties in 1870 en 1894 door L. van Dam & Zonen werd het orgel ingrijpend gewijzigd door Bakker & Timmenga in 1923. Vier registers werden vervangen door modieuze stemmen van zink, het onderpositief werd in een zwelkast geplaatst en de toonhoogte werd veranderd. In 1964 verving Flentrop het pedaalklavier door een modern klavier. Op 3 mei 1972 was er een flinke brand in de kerk. Het orgel liep veel waterschade op. In de jaren 1974/1975 werd het door D.A. Flentrop gerestaureerd. Hierbij werd de toestand van 1847 hersteld. Het ontbrekende pijpwerk werd gemaakt naar voorbeelden van Van Gruisen en Scheuer bij andere orgels. Het ging hierbij om de Sexquialter van het Hoofdwerk, de Flute Travers van het Positief en de tongwerken van de manualen. Van de Mixtuur werden het vierde en vijfde koor nieuw gemaakt. Ook is een nieuw pedaalklavier gemaakt in de stijl van Scheuer. Adviseurs bij de restauratie waren Klaas Bolt en Onno Wiersma. Op 3 oktober 1975 werd het orgel weer in gebruik genomen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Doopsgezinde Kerk. Neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1842 naar plannen van P.J. Rollema. Voorgevel met een ingangspartij met rondboogvensters, vier dorische pilasters, een dorisch fries en een driehoekig gevelveld. De vensters in de zijgevels hebben merkwaardig genoeg de spitsboogvorm. Het inwendige heeft een halfronde sluiting en vertoont een wandbehandeling gevormd door corintische pilasters. Deze dragen een kroonlijst die de overgang vormt naar het vlakke plafond. Kansel in neogotische vormen. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 gemaakt door J.C. Scheuer. Scheuer maakte gebruik van de windlade en pijpwerk van het oude orgel, dat in 1786 door A. van Gruisen werd gemaakt.

In de media

Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 28 September 1847.

Op Zondag den 12den dezer, werd te Sneek, in de Doopsgezinde Kerk plegtig ingewijd het nieuwe Orgel, vervaardigd in de fabrijk der heeren Scheuer en Zonen alhier. Eene talrijke menigte woonde de Godsdienst-oefening bij, en hoorde met blijkbaar genoegen de heerlijke toonen van het orgel, dat de hoogste tevredenheid van kenners te beurt viel en ook waard is.

De Doopsgezinde gemeente ie Sneek, mag zich alzoo verheugen in een kunstwerk, dat de proef der jaren zal kunnen doorstaan en even nieuw als solide van constructie is.

Externe links

Website Doopsgezinde Gemeente Sneek

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur