Handelingen

Soest, Rembrandtlaan 20 - Rembrandtkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rembrandtkapel
Genootschap: Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
Provincie: Utrecht
Gemeente: Soest
Plaats: Soest
Adres: Rembrandtlaan 20
Postcode: 3761AH
Inventarisatienummer: 04265
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Meurs, J.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gebouwd als Vrijzinnig Hervormde Kerk.

Later samenwerking met de Nederlandse Protestanten Bond, ook een vrijzinnig genootschap.

Geschiedenis. Bron: vrijzinnigensoest.nl

Kapel en orgel

Rembrandtkapel

Het onderkomen van de vrijzinnige geloofsgemeenschap is de Rembrandtkapel, gelegen aan de Rembrandtlaan 20 In Soest. Vier jaar na de oprichting van de geloofsgemeenschap, op 24 september 1925, werd de kapel in gebruik genomen. De kapel is een ontwerp van één van de toenmalige leden de Soester architect Jan Jacob Meurs. Om het gebouw multifunctioneel in te zetten werd er een podium in gebouwd en kreeg het de naam gebouw voor "Religie en Kunst". In 1950 wordt de kapel voorzien van een klokkenstoel. In 1952 wordt het gebouw uitgebreid en gerenoveerd. Om het gebouw breder inzetbaar te maken wordt het in 1994 opnieuw gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Het gebouw biedt naast de activiteiten van de vrijzinnige geloofsgmeenschap ook onderdak aan andere activiteiten. Het gebouw heeft een fraaie akoestiek speciaal geschikt voor kamermuziekensembles. De Soesterkring maakt in de wintermaanden veelvuldig gebruik van de kapel voor haar lezingen. Daarnaast is het dankbare repetitieruimte voor enkele Soester koren. De kapel is omgeven door een fraaie tuin, die door de eigen leden wordt onderhouden.   Orgel

De Rembrandtkapel bezit een fraai kerkorgel. In 1927 werd aan de Fa. De Koff uit Utrecht de opdracht gegeven een geschikt kerkorgel te bouwen voor de kapel. In 1928 kon het resultaat in gebruik worden genomen. Het orgel is gebouwd als een rein pneumatisch orgel met twee klavieren en pedaal. Volgens kenners is het een degelijk gebouwd orgel en heeft het voor een De Koff orgel een bijzondere dispositie. De windladen zijn uitgevoerd als kegelladen. Alle pijpwerk is nog compleet en in originele staat. De speeltafel staat los van het orgel.  In 1994 werd het orgel ingrijpend gerenoveerd. In 2010 werd opnieuw besloten tot een restauratie in verband met de problemen in de windvoorziening. Aan de fa. S. de Wit & Zn. uit Nieuw Vennep werd de opdracht gegeven deze restarautie uit te voeren. Besloten werd het orgel schoon te maken, de doorspraak te verhelpen en de windvoorziening weer in goede staat te brengen en om tevens een electro - pneumatisch systeem aan te brengen om het orgel minder kwetsbaar te laten zijn.  Eerste Pinksterdag 2011 werd het gerestaureerde orgel weer in gebruik genomen. De dispositie van het orgel is te vinden op www.orgelsite.nl

In de media

Uit Het Vaderland, 2 September 1925.

Het nieuwe gebouw van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden te Soest, hetwelk aan de Rembrandtlaan aldaar, voor het houden van godsdienstoefeningen enz. gesticht wordt, zal 22 dezer aan zijn bestemming worden gewijd.

opname 1982 © AvD.

Afbeeldingen

Exterieur


Interieur