Handelingen

Soest, Sint Willibrordusstraat 19 - Heilige Familie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilige Familie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Soest
Plaats: Soest
Adres: Sint Willibrordusstraat 19
Postcode: 3768CP
Jaar ingebruikname: 1939
Architect: A. (Clemens) Hardeman en Arnold Brouwer.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument
Sonneveld-index: 04273


Geschiedenis

Mooie dorpskerk in neogotische vormen met toren. Rooms Katholieke kerk van Soest-Zuid. Het kerkbestuur krijgt op 2 oktober 1935 een terrein aangeboden tussen de Plasweg en de Oude Utrechtseweg voor het bedrag van f 5000,- van de: “N.V. Bouwterrein Exploitatie Maatschappij de Heidebloem” te Naarden. Als voorwaarde wordt gesteld dat op het aangeboden terrein binnen 4 jaar een kerk wordt gebouwd. Het kerkbestuur besluit tot aankoop voor het bedrag van f 6000,- waarbij de afhankelijkheid van de N.V. de Heidebloem wordt afgekocht. Op 12 oktober 1938 vindt de aanbesteding plaats, waarbij de bouw wordt gegund aan de laagste inschrijver, aannemer H. van Keulen te Amersfoort.

Herinrichting interieur februari-maart 2009.

  • 2021 - De katholieke Martha en Maria parochie in Soest heeft de deur van de H. Familie kerk niet in stilte achter zich dicht getrokken . Zondag 3 oktober 2021 is in stijl afscheid genomen van het markante kerkgebouw. Vanaf één uur was er, voorafgaand aan de eigenlijke slotviering, nog één keer de mogelijkheid om door de H. Familiekerk te lopen en elkaar te ontmoeten. Vanuit de viering werd het Allerheiligste, het Evangelieboek en de H. Oliën door de voorgangers plechtig de kerk uit gedragen en in een koets vervoerd naar de H. Petrus en Pauluskerk, waar de viering werd beëindigd. Met het sluiten van de Familiekerk, een kerk met de status van gemeentelijk monument, is de Petrus en Pauluskerk aan de Steenhoffstraat nog de enige katholieke kerk in Soest. Eerder werden de Johanneskerk en de Mariakerk in respectievelijk 2008 en 2009 gesloten. De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een filmpje online gezet van de bouw van de kerk in 1939.
  • (Bron:Contactbrief 145/2021)

In de media

  • Uit: Soestercourant, d.d. 17 augustus 2020

In de viering van 16 augustus is bekend gemaakt dat de Rooms Katholieke Heilige Familiekerk in Soest gesloten zal worden. De laatste viering wordt gehouden op zondag 7 februari 2021. Zeker voor mensen uit Soest-Zuid wordt de H. Familiekerk beschouwd als ‘echte kerk’ met een aanwezig schip en mooie muurschilderingen van Stokhof de Jong. In Soest zijn de afgelopen twaalf jaar al twee kerken gesloten, de Joannes- en H. Mariakerk. Ook toen was eigenlijk de reden tot sluiting dezelfde als die nu ten grondslag ligt aan deze sluiting. Teruglopend kerkbezoek, ouder wordende vrijwilligers, verminderde inkomsten en stijgende lasten, met name voor groot onderhoud.

In de geloofsgemeenschap H. Willibrord Soest is gebleken dat door de kerksluitingen uit de afgelopen jaren en het feit dat opeenvolgend beurtelings wordt gevierd in de H. Familiekerk en de HH Petrus en Paulus kerk een grote mate van verbondenheid is ontstaan tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Het parochiecentrum de Sleutel bij deze kerk zal, net als de afgelopen dertien jaar, centrum blijven voor ontmoeting van katholiek Soest.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur