Handelingen

Soest, Sint Willibrordusstraat 19 - Heilige Familie: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Kaart hersteld)
(is buiten gebruik)
Regel 42: Regel 42:
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Huidige bestemming:
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | nominatie sluiten
+
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | buiten gebruik
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
 
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Monument status:
 
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Monument status:

Versie van 23 jun 2021 om 11:34


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilige Familie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Soest
Plaats: Soest
Adres: Sint Willibrordusstraat 19
Postcode: 3768CP
Jaar ingebruikname: 1939
Architect: Hardeman en Brouwer
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Mooie dorpskerk met toren. Rooms Katholieke kerk van Soest-Zuid.

Het kerkbestuur krijgt op 2 oktober 1935 een terrein aangeboden tussen de Plasweg en de Oude Utrechtseweg voor het bedrag van f 5000,- van de: “N.V. Bouwterrein Exploitatie Maatschappij de Heidebloem” te Naarden. Als voorwaarde wordt gesteld dat op het aangeboden terrein binnen 4 jaar een kerk wordt gebouwd. Het kerkbestuur besluit tot aankoop voor het bedrag van f 6000,- waarbij de afhankelijkheid van de N.V. de Heidebloem wordt afgekocht. Op 12 oktober 1938 vindt de aanbesteding plaats, waarbij de bouw wordt gegund aan de laagste inschrijver, aannemer H. van Keulen te Amersfoort.

Herinrichting interieur februari-maart 2009.

  • 2021 - 7 februari 2021 laatste dienst.

In de media

  • Uit: Soestercourant, d.d. 17 auguust 2020

In de viering van 16 augustus is bekend gemaakt dat de Rooms Katholieke Heilige Familiekerk in Soest gesloten zal worden. De laatste viering wordt gehouden op zondag 7 februari 2021. Zeker voor mensen uit Soest-Zuid wordt de H. Familiekerk beschouwd als ‘echte kerk’ met een aanwezig schip en mooie muurschilderingen van Stokhof de Jong. In Soest zijn de afgelopen twaalf jaar al twee kerken gesloten, de Joannes- en H. Mariakerk. Ook toen was eigenlijk de reden tot sluiting dezelfde als die nu ten grondslag ligt aan deze sluiting. Teruglopend kerkbezoek, ouder wordende vrijwilligers, verminderde inkomsten en stijgende lasten, met name voor groot onderhoud.

In de geloofsgemeenschap H. Willibrord Soest is gebleken dat door de kerksluitingen uit de afgelopen jaren en het feit dat opeenvolgend beurtelings wordt gevierd in de H. Familiekerk en de HH Petrus en Paulus kerk een grote mate van verbondenheid is ontstaan tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Het parochiecentrum de Sleutel bij deze kerk zal, net als de afgelopen dertien jaar, centrum blijven voor ontmoeting van katholiek Soest.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur